• Tartalom
Oldalmenü

19/2018. (VII. 5.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról1

2018.07.06.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 21. §-sal egészül ki:

21. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 19/2018. (VII. 5.) EMMI rendelettel módosított 12. számú mellékletben foglaltakat a 2018. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.”

2. § Az R. 12. számú mellékletében foglalt táblázat

1. I. pont „TB 121” megjelölésű sorában az „1200” szövegrész helyébe az „1840” szöveg,

2. I. pont „TB 125 **” megjelölésű sorában az „1000” szövegrész helyébe az „1610” szöveg,

3. II. pont „TB 187” megjelölésű sorában a „600” szövegrész helyébe a „920” szöveg,

4. III. pont „TB 007” megjelölésű sorában a „600” szövegrész helyébe a „920” szöveg,

5. III. pont „TB 008” megjelölésű sorában a „600” szövegrész helyébe a „920” szöveg,

6. III. pont „TB 009” megjelölésű sorában az „500” szövegrész helyébe a „760” szöveg,

7. III. pont „TB 011” megjelölésű sorában a „400” szövegrész helyébe a „610” szöveg,

8. V. pont „TE 105” megjelölésű sorában a „600” szövegrész helyébe a „920” szöveg,

9. VI. pont „TB 110” megjelölésű sorában a „250” szövegrész helyébe a „380” szöveg,

10. VI. pont „TB 113” megjelölésű sorában a „600” szövegrész helyébe a „920” szöveg,

11. VI. pont „TB 114” megjelölésű sorában az „500” szövegrész helyébe a „760” szöveg,

12. VI. pont „TB 115” megjelölésű sorában a „600” szövegrész helyébe a „920” szöveg,

13. VI. pont „TB 116” megjelölésű sorában az „1200” szövegrész helyébe az „1820” szöveg,

14. VI. pont „TB 117” megjelölésű sorában a „2500” szövegrész helyébe a „3820” szöveg,

15. VI. pont „TB 119” megjelölésű sorában az „500” szövegrész helyébe a „760” szöveg,

16. VI. pont „TB 126” megjelölésű sorában a „200” szövegrész helyébe a „310” szöveg,

17. VII. pont „TB 127” megjelölésű sorában az „50” szövegrész helyébe a „70” szöveg,

18. VII. pont „TB 131” megjelölésű sorában a „600” szövegrész helyébe a „920” szöveg,

19. VII. pont „TB 132” megjelölésű sorában az „1200” szövegrész helyébe az „1830” szöveg,

20. VII. pont „TB 137” megjelölésű sorában az „1300” szövegrész helyébe a „2010” szöveg,

21. VII. pont „TB 139” megjelölésű sorában a „300” szövegrész helyébe a „460” szöveg,

22. VII. pont „TB 140” megjelölésű sorában az „1500” szövegrész helyébe a „2300” szöveg,

23. VII. pont „TB 141” megjelölésű sorában az „1250” szövegrész helyébe az „1920” szöveg,

24. VII. pont „TB 142” megjelölésű sorában az „500” szövegrész helyébe a „760” szöveg,

25. VII. pont „TB 143” megjelölésű sorában a „2000” szövegrész helyébe a „3100” szöveg,

26. VII. pont „TB 144” megjelölésű sorában a „2000” szövegrész helyébe a „3100” szöveg,

27. VII. pont „TB 145” megjelölésű sorában az „1300” szövegrész helyébe a „2000” szöveg,

28. VII. pont „TE 149” megjelölésű sorában az „1050” szövegrész helyébe az „1610” szöveg,

29. VII. pont „TE 155” megjelölésű sorában az „500” szövegrész helyébe a „760” szöveg,

30. VII. pont „TB 150” megjelölésű sorában a „400” szövegrész helyébe a „610” szöveg,

31. VII. pont „TB 151” megjelölésű sorában a „200” szövegrész helyébe a „310” szöveg,

32. VII. pont „TB 152” megjelölésű sorában az „500” szövegrész helyébe a „780” szöveg,

33. VII. pont „TB 153” megjelölésű sorában a „300” szövegrész helyébe a „460” szöveg,

34. VII. pont „TB 154” megjelölésű sorában az „500” szövegrész helyébe a „760” szöveg,

35. VII. pont „TB 155” megjelölésű sorában a „600” szövegrész helyébe a „920” szöveg,

36. VII. pont „TB 156” megjelölésű sorában a „2500” szövegrész helyébe a „4000” szöveg,

37. VIII. pont „TE 169” megjelölésű sorában a „9000” szövegrész helyébe a „13800” szöveg,

38. VIII. pont „TE 170” megjelölésű sorában a „14000” szövegrész helyébe a „21600” szöveg,

39. VIII. pont „TE 171” megjelölésű sorában az „1000” szövegrész helyébe az „1600” szöveg,

40. VIII. pont „TB 179” megjelölésű sorában a „3000” szövegrész helyébe a „4600” szöveg,

41. X. pont „TB 208” megjelölésű sorában a „250” szövegrész helyébe a „370” szöveg,

42. X. pont „TB 209” megjelölésű sorában a „250” szövegrész helyébe a „370” szöveg,

43. X. pont „TB 210” megjelölésű sorában az „500” szövegrész helyébe a „760” szöveg,

44. X. pont „TB 213” megjelölésű sorában a „2500” szövegrész helyébe a „3820” szöveg,

45. X. pont „TB 214” megjelölésű sorában a „3700” szövegrész helyébe az „5700” szöveg,

46. X. pont „TB 215” megjelölésű sorában a „3300” szövegrész helyébe az „5100” szöveg,

47. X. pont „TB 216” megjelölésű sorában a „4900” szövegrész helyébe a „7500” szöveg,

48. X. pont „TB 219” megjelölésű sorában a „3500” szövegrész helyébe az „5400” szöveg,

49. X. pont „TB 220” megjelölésű sorában az „5000” szövegrész helyébe a „7900” szöveg,

50. X. pont „TB 217” megjelölésű sorában a „700” szövegrész helyébe az „1100” szöveg,

51. X. pont „TB 218” megjelölésű sorában az „1100” szövegrész helyébe az „1700” szöveg,

52. X. pont „TB 222” megjelölésű sorában az „500” szövegrész helyébe a „760” szöveg,

53. X. pont „TB 225” megjelölésű sorában a „200” szövegrész helyébe a „300” szöveg,

54. X. pont „TB 226” megjelölésű sorában a „200” szövegrész helyébe a „300” szöveg,

55. X. pont „TB 227” megjelölésű sorában a „300” szövegrész helyébe a „460” szöveg,

56. X. pont „TB 228” megjelölésű sorában a „350” szövegrész helyébe az „530” szöveg,

57. X. pont „TB 229” megjelölésű sorában az „1400” szövegrész helyébe a „2140” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. június 7. napjával.