• Tartalom

209/2018. (XI. 13.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.12.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 72. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összege nem haladhatja meg
a) a 9. § b) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy esetében a tízmillió forintot,
b) a 9. § c) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy esetében a tizenötmillió forintot.”

2. § Az R.

a) 1. § c) pontjában, IV. fejezete címében, 71. § a), c) és e) pontjában és 72. § (1) bekezdésében a „három vagy több gyermekes” szövegrész helyébe a „többgyermekes” szöveg,

b) 72. § (1) bekezdésében a „9. § c) pontja” szövegrész helyébe a „9. § b) vagy c) pontja” szöveg,

c) 78. § (1) bekezdésében az „a 31–35. §-ban” szövegrész helyébe az „a 30–35. §-ban” szöveg,

d) 78. § (2) bekezdésében a „három vagy több gyermekes” szövegrészek helyébe a „többgyermekes” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet 2018. december 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. december 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére