• Tartalom

215/2018. (XI. 22.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.12.03.

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A Kormány)

j) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] 8. cikkében”

(foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a minisztert jelöli ki.)

2. § Az R. 3. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A Kormány)

f) az (EU) 2018/302 rendeletben”

(foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.)

3. § Az R. 8. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

e) 3. § (1) bekezdés j) pontja és 3. § (3) bekezdés f) pontja az (EU) 2018/302 rendelet”

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

4. § (1) Ez a rendelet 2018. december 3-án lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. december 4. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére