• Tartalom

22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet

22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról1

2018.07.10.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdés n) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gg) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet módosítása

1. § Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet [a továbbiakban: 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet] 30. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Ez a rendelet az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/EURATOM tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

2. § Hatályát veszti a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet

2. Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosítása

3. § Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet [a továbbiakban 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet] 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ez a rendelet az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/EURATOM tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/EURATOM tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelethez

Az egészségügy területén engedélyhez kötött szakértői tevékenység szakterületei
1. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy
2. Farmakológiai-toxikológia
3. Fertőtlenítés, valamint az erre használatos anyagok, gépek és eszközök vizsgálata és ellenőrzése
4. Fogászati ellátást szolgáló fogtechnikai eszközök
5. Foglalkozás-egészségügy
6. Gyógyászati segédeszközök
7. Gyógyszer analitika
8. Gyógyszerek preklinikai, klinikai dokumentációjának értékelése
9. Gyógyszerellátás
10. Gyógyszerellenőrzés
10.1. kémiai (fizikai-kémiai),
10.2. biológiai,
10.3. mikrobiológiai,
10.4. farmakognózia
szakágban
11. Gyógyszertechnológia
12. Kémiai biztonság
13. Klinikai vizsgálati protokollok orvosbiológiai dokumentációjának értékelése
14. Kórházhigiéné, infekciókontroll tevékenység
15. Kórházi-klinikai gyógyszerészet
16. Környezet-egészségügy
17. Közegészségügyi-járványügyi mikrobiológia
18. Lézersugárzás elleni védelem
19. Megelőző orvostan
20. Méregtartalmú (mérgező) növények okozta egészségkárosodások megelőzése és diagnosztizálása
21. Munkaegészségügyi szaktevékenység
22. Munkahigiéné
23. Nem-ionizáló sugárzás és a sugárzás elleni védelem
24. Népegészségügy
25. Ortopéd technikai ellátást szolgáló gyógyászati segédeszközök
26. Orvosi entomológia
27. Orvosi fizika
27.1. a sugárterápiában,
27.2. a nukleáris medicinában,
27.3. a radiológiai diagnosztikában
28. Orvosi mikrobiológia
29. Orvosi virológia
30. Radioaktív anyagok csomagolása és szállítása
31. Radiofarmakonok
31.1. gyártástechnológiája,
31.2. farmakológiája,
31.3. toxikológiája,
31.4. ellenőrzése
32. Rovar- és rágcsálóirtás
33. Sürgősségi ellátás
34. Sterilizálás, valamint az erre használatos gépek és eszközök vizsgálata és ellenőrzése
35. Toxikomorphológia
36. Üzemorvostan”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére