• Tartalom
Oldalmenü

22/2018. (XI. 28.) LÜ utasítás

az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás, valamint az ügyészségi nyomozásról szóló 12/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás módosításáról1

2019.01.01.

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő utasítást adom ki:

1. § Az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás 1. melléklete a Melléklet szerint módosul.

2. § Az ügyészségi nyomozásról szóló 12/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás 49. § (1) és (2) bekezdésében, 51. § (1) és (2) bekezdésében, 52. §-ában, valamint 53. §-ában a „2018. december 31.” szövegrész helyébe a „2019. január 31.” szöveg lép.

3. § Ez az utasítás 2019. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 22/2018. (XI. 28.) LÜ utasításhoz

Az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás 1. melléklet II. rész 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. Pest Megyei Főügyészség
14.1. Budakörnyéki Járási Ügyészség,
14.2. Budaörsi Járási Ügyészség,
14.3. Ceglédi Járási Ügyészség,
14.4. Dabasi Járási Ügyészség,
14.5. Dunakeszi Járási Ügyészség,
14.6. Érdi Járási Ügyészség,
14.7. Gödöllői Járási Ügyészség,
14.8. Monori Járási Ügyészség,
14.9. Nagykátai Járási Ügyészség,
14.10. Nagykőrösi Járási Ügyészség,
14.11. Ráckevei Járási Ügyészség,
14.12. Szentendrei Járási Ügyészség,
14.13. Szigetszentmiklósi Járási Ügyészség,
14.14. Váci Járási Ügyészség,
14.15. Pestvidéki Nyomozó Ügyészség.”
1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás