• Tartalom

23/2018. (VIII. 30.) BM rendelet

23/2018. (VIII. 30.) BM rendelet

a rendészetért felelős miniszter irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői intézménynél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak munkaköri alkalmassági vizsgálatára és az alkalmasság véleményezésére vonatkozó szabályokról, valamint az eljárás rendjéről

2018.09.07.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a rendészetért felelős miniszter irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői intézménynél a munkaköri követelmények érvényre juttatása érdekében az igazságügyi alkalmazott szolgálati jogviszonyának létesítését megelőzően és annak fennállása alatt történő munkaköri alkalmassági vizsgálatra (a továbbiakban: alkalmassági vizsgálat) és az alkalmasság véleményezésére.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) igazságügyi alkalmazott: az igazságügyi szakértői intézménynél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazott,

b) igazságügyi alkalmazott: a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ.

3. § Az alkalmassági vizsgálatot a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet rendelkezései szerint kell elvégezni.

4. § Az alkalmassági vizsgálatot első fokon az igazságügyi szakértői intézmény budapesti székhelyű szervezeti elemének igazságügyi alkalmazottja vonatkozásában az igazságügyi szakértői intézmény alapellátó orvosa, az igazságügyi szakértői intézmény nem budapesti székhelyű szervezeti elemének – így különösen a területi intézetek és a regionális laboratóriumok – igazságügyi alkalmazottja vonatkozásában a szerződés alapján e feladatot ellátó orvos végzi.

5. § Az alkalmassági vizsgálatot másodfokon az igazságügyi szakértői intézmény szervezeti eleme szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely végzi.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére