• Tartalom
Oldalmenü

248/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet

az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.12.25.

A Kormány az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 2. § 11. pontjában a „jólétének, megfelelő egészségi állapotának, és fajtaazonosságának ellenőrzését és fenntartását” szövegrész helyébe a „jólétének és megfelelő egészségi állapotának ellenőrzését és fenntartását” szöveg lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

3. § Ez a rendelet a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló, 2010. szeptember 22-i 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. december 26. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás