• Tartalom
Oldalmenü

250/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet

az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról1

2019.01.01.

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 34. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4b) A (4) bekezdéstől eltérően a 3. melléklet szerinti ingatlanok vonatkozásában a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nkft. látja el közfeladatként a (4) bekezdés d)–f) és h)–k) pontja szerinti feladatokat.”
37/F. § A Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nkft. a 34. § (4b) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében a Budavári Kft. jogutódja. A jogutódlásra a 2. §-t, a 3. § (1) és (6) bekezdését, az 5. §-t, a 6. §-t, valamint a 7/A. § (4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell. A 7/A. § (4) bekezdése alkalmazása során a 3. mellékletben megjelölt ingatlanok tekintetében a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nkft. és a Budavári Kft. 2019. január 1. napja szerinti állapotra vonatkozó közös tételes (mennyiségi és értékbeni) ingó vagyonelem leltárt kötelesek felvenni, és a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nkft. e leltárban megjelölt vagyonelemeket köteles jogutódként átvenni.”

3. § A Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 250/2018. (XII. 17.) Korm. rendelethez

2019. január 1. napjával a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nkft.-hez kerülő ingatlanok

 

A

B

1.

Település

Helyrajzi szám

2.

Acsa

4

3.

Aszód

181

4.

Aszód

182

5.

Aszód

183

6.

Csákvár

195

7.

Dabronc

318/1

8.

Dabronc

333

9.

Dénesfa

111

10.

Dénesfa

117

11.

Doba

0219

12.

Doba

0222/2

13.

Doba

0222/3

14.

Doba

0222/5

15.

Doba

0222/6

16.

Doba

0223/1

17.

Dömös

403

18.

Dörgicse

30

19.

Dörgicse

0157

20.

Dörgicse

0266/2

21.

Edelény

16/2

22.

Edelény

45/2

23.

Edelény

45/3

24.

Edelény

48

25.

Edelény

51

26.

Fáj

14/1

27.

Fáj

14/2

28.

Fáj

15/3

29.

Fáj

17

30.

Fáj

23

31.

Gyömrő

632

32.

Hódmezővásárhely

6487/3

33.

Hollókő

427

34.

Iszkaszentgyörgy

1

35.

Iszkaszentgyörgy

2

36.

Iszkaszentgyörgy

528/1

37.

Iszkaszentgyörgy

528/2

38.

Iszkaszentgyörgy

529

39.

Iszkaszentgyörgy

530

40.

Jánosháza

1180

41.

Lovasberény

1011/1

42.

Lovasberény

1011/2

43.

Mihályi

364

44.

Mihályi

366

45.

Oroszlány

0199/12

46.

Ozora

1596

47.

Ozora

1599

48.

Ozora

1600

49.

Ozora

1601

50.

Pécel

2

51.

Pécel

3/1

52.

Pécs

4127

53.

Pécs

4955

54.

Pilis

1753

55.

Sirok

766

56.

Sirok

0193

57.

Somogysárd

101

58.

Somogyvár

0150

59.

Somogyvár

2026/3

60.

Somogyvár

2101

61.

Soponya

368

62.

Sopron

19

63.

Sopronhorpács

310/3

64.

Szany

1162/1

65.

Tata

3147

66.

Tuzsér

885

67.

Váchartyán

1/1

68.

Váchartyán

1/3

69.

Váchartyán

2

70.

Váchartyán

726

71.

Vassurány

197

72.

Veszprém

1965/14

73.

Veszprém

9837

74.

Visegrád

353

75.

Visegrád

354

76.

Visegrád

1503

77.

Zsira

563/1

78.

Zsira

563/2

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás