• Tartalom

264/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

264/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

a kormányablakok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2019.01.01.

A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és 21/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet módosítása

2. §2

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és az 1. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 264/2018. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. melléklete a következő 18–22. ponttal egészül ki:
„18. Tiltakozás továbbítása Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben tárolt személyes adatok kezelése ellen
19. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adatmódosítás iránti kérelem továbbítása
20. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adatvédelmi incidens bejelentésének továbbítása
21. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adathordozhatósághoz való jog gyakorlása iránti kérelem továbbítása
22. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben kezelt adatokról tájékoztatás kérésének továbbítása”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére