• Tartalom

318/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

318/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a filmalkotások és a látvány-csapatsportok társasági adón keresztül történő támogatási keretösszegének megállapításáról, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2020.01.02.

A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) és (14) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány 1 000 000 000 forintban határozza meg a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22. § (3) bekezdése, valamint a Tao. tv. 24/A. § (3) bekezdés a) pontja szerint az egyes filmalkotások számára nyújtható támogatások együttes éves összegét (a továbbiakban együtt: keretösszeg), ide nem értve a 2. § szerint nyújtott közvetett támogatást. A filmalkotás után járó támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultságot ezen keretösszeg kimerülését követően az adott évre vonatkozóan nem lehet érvényesíteni, ezt a tényt a támogatási igazoláson fel kell tüntetni.

2. §1 Az 1. §-ban foglaltak nem érintik, valamint az 1. § szerinti keretösszeg nem tartalmazza a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott összegű, a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság rendelkezése alatt álló, a Magyar Kincstárnál vezetett letéti számlára – a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/D. § (7) bekezdése alapján – teljesített támogatásokat.

3. §2

4. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

5. §3

6. §4

7. §5

8. §6

9. §7

10. §8

11. §9

12. §10

13. §11

14. §12

15. §13

16. §14

17. §15

18. §16

19. §17

1

A 2. § a 350/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 3. §-t a 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére