• Tartalom

33/2018. (X. 10.) EMMI rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról1

2018.10.11.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés a) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosítása

1. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

a) 21/A. § (1) bekezdésében a „2018. október 15. és 2018. november 15.” szövegrész helyébe a „2019. július 15. és 2019. augusztus 15.” szöveg, a „2019. január 1-jei” szövegrész helyébe a „2019. szeptember 1-jei” szöveg,

b) 21/A. § (2) bekezdésében a „2018. szeptember 1-jéig” szövegrész helyébe a „2019. június 1-jéig” szöveg, a „2018. december 1-jei” szövegrész helyébe a „2019. szeptember 1-jei” szöveg,

c) 21/A. § (3) bekezdésében a „2018. szeptember 1-jéig” szövegrész helyébe a „2019. június 1-jéig” szöveg

lép.

2. A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása

2. § A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 2. melléklet II. rész

a) 1. pont 1.2. alpontjában a „9,15” szövegrész helyébe a „9,67” szöveg,

b) 2. pont 2.2. alpontjában a „13,57” szövegrész helyébe a „13,78” szöveg,

c) 3. pont 3.2. alpontjában a „11,50” szövegrész helyébe a „11,67” szöveg,

d) 4. pont 4.2. alpontjában a „25,30” szövegrész helyébe a „25,12” szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. október 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére