• Tartalom

38/2018. (XII. 12.) AM rendelet

38/2018. (XII. 12.) AM rendelet

az arborétumok jegyzékéről szóló 19/2011. (III. 16.) VM rendelet módosításáról1

2018.12.20.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 5. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 38/2018. (XII. 12.) AM rendelethez

A 19/2011. (III. 16.) VM rendelet 1. melléklete a „Téglási Dégenfeld-kastély parkja Téglás 826/7” szövegrészt követően a következő rendelkezéssel egészül ki:
„Püspökladányi arborétum (Farkassziget)
Püspökladány
0854/1, 0854/2, 0855, 0856, 0857/6, 0857/7, 0857/8, 0857/9, 0857/10, 0857/11, 0857/12, 0858, 0859/1, 0859/2, 0859/3, 0860, 0861/2, 0861/3, 0861/4, 0861/5, 0861/6, 0868, 0869/2, 0869/3, 0869/5, 0870, 0871/1, 0871/2, 0871/3, 0872, 0874, 0875/1, 0875/2, 0875/3, 0876, 0877/1, 0877/2, 0877/3, 0886/2, 0889, 0891/1, 0891/2, 0891/3, 0892, 0893, 0895, 0896, 0897/2, 0992/3, 0994, 0995, 0997/1, 0997/2, 0998, 0999, 01000, 01001, 01002, 01003”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. december 21. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére