• Tartalom
Oldalmenü

2018. évi XXXIX. törvény

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról1

2018.08.02.

1–6. §2

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

8. § Az 1. §, a 4–5. § és a 6. § b)–f) pontja az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2018. július 25.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.