• Tartalom

45/2018. (XII. 19.) EMMI rendelet

az egészségügyi ellátások igénybevételét érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2018.12.27.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés e) pont ee) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1–2. §2

2. A várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól szóló
46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

3. § A várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól szóló 46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott PET/CT központi várólista nyilvántartási rendszernek a PET-ellátásra szóló beutaló kiállítására jogosult szakorvos egészségügyi szolgáltatója, valamint a PET-ellátást végző egészségügyi szolgáltató honlapjáról elérhetőnek kell lennie.”

3. A PET-eljárással végzett ellátások központi várólistájának működési rendjéről szóló
10/2018. (III. 7.) EMMI rendelet módosítása

4. §3

4. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. alcím az e rendelet kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 45/2018. (XII. 19.) EMMI rendelethez4

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. december 28. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére