• Tartalom
Oldalmenü

2018. évi XLVII. törvény

a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról1

2018.11.01.

1. § (1)2

(2) A Bgatv. 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) elkülönített állami pénzalap. Az Alap célja]

a) támogatások nyújtása
aa) a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi – boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében,
ab) Magyarország határain belül és kívül élő magyar közösségek kölcsönös megismerése, valamint a nemzeti teljesítmény legfontosabb példáinak bemutatása céljából, a magyarságismereti és nemzetpolitikai kutatások elősegítése érdekében létrehozott Magyarság Háza program működéséhez,
ac) a magyar–magyar kapcsolatok építését célzó Határtalanul! program lebonyolításával összefüggésben, valamint”

(3)3

2–12. §4

13. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdése 2018. november 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 20-i ülésnapján fogadta el. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. november 2. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.