• Tartalom

48/2018. (III. 19.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.03.22.

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 66/2012. Korm. rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 48/2018. (III. 19.) Korm. rendelethez

1.    A 66/2012. Korm. rendelet 1. melléklet „A) KÁBÍTÓSZEREK JEGYZÉKE” részében foglalt „Kábítószerek 1. jegyzéke (K1)” megjelölésű táblázat a következő 113. sorral egészül ki:

(1

Hivatalos elnevezés

Kémiai név vagy leírás)

 

 

113

Acetylfentanyl, acetilfentanil, Desmethyl fentanyl

N-(1-Phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacetamide

 

 

2.    A 66/2012. Korm. rendelet 1. melléklet „B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE” részében foglalt „Pszichotróp anyagok 2. jegyzéke (P2)” megjelölésű táblázat a következő 27–32. sorral egészül ki:

(1

Hivatalos elnevezés
/illetve más név vagy rövidítés, vagy külföldön gyakran használt más írásmód/

Kémiai név)

 

 

27

Ethylphenidate, etilfenidát ‘Nopaine’, ‘Fake cocaine’

Ethyl 2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetate

28

5F-AKB48, AKB-48F,
5F-APINACA,
APINACA 5-fluropentyl analogue

N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide

29

4-methylethcathinone**
(4-metiletkatinon) /4-MEC

2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one

30

MPA, Methylthienylpropamine (metiltienil-propamin)

N-methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine

31

Pentedron, β-ethyl-
methcathinone (β-etil-
metkatinon)

2-methylamino-1-phenyl-1-pentanone

32

MDMB-CHMICA

N-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl]-3-methyl-valine, methyl ester

 

 

3.    Hatályát veszti a 66/2012. Korm. rendelet 1. melléklet „B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE” részében foglalt „Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1)” megjelölésű táblázat 33., 83., 86. és 103. sora.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. március 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére