• Tartalom
Oldalmenü

6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet

a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről1

2019.01.01.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

2. § A 2019. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

a) augusztus 10., szombat    munkanap

    augusztus 19., hétfő    pihenőnap

b) december 7., szombat    munkanap

    december 24., kedd    pihenőnap

c) december 14., szombat    munkanap

    december 27., péntek    pihenőnap

3. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

4. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén hatályát veszti.

1

A rendelet a 4. § alapján hatályát vesztette 2020. január 1. napjával.