• Tartalom

6/2018. (II. 1.) EMMI rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról1

2018.02.05.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 19. §-sal egészül ki:

19. § (1) A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról szóló 6/2018. (II. 1.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) megállapított 10. számú mellékletben foglaltakat – a (2) bekezdés szerinti eset kivételével – a 2018. március 1-jét követően kiállított vényekkel rendelt eszközökre kell alkalmazni. A Módr8. hatálybalépését megelőző napon hatályos 10. számú mellékletben foglaltakat 2018. február 28-ig kell alkalmazni.
(2) A 10. számú melléklet 354/a sora szerinti eszközt a 2018. március 1. előtt kiállított vény 2018. február 28-át követő kiváltása során az R. 10. számú mellékletének 2018. február 5-én hatályos szabályai szerint kell kiadni.”

2. § (1) Az R. 10. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 25. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2018. február 5-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2018. (II. 1.) EMMI rendelethez

    1.     Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 107/a–107/d sorral egészül ki:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény (amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelményeknek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támogatás mértéke

Kihordási idő (hónap)

Kihordási időre maximálisan rendelhető mennyiség

Mennyiség-
egység]

„107/a

 

02 21

SPECIÁLIS SZÍVÓ-ÖBLÍTŐ HATÁSÚ HIDROAKTÍV KÖTSZEREK ANTISZEPTIKUMMAL

 

Sebkezelési fázis: Exudációs fázisban.
Sebtípus: közepesen vagy erősen váladékozó, fertőzött, felületes vagy üreges sebre.
Egyéb feltétel: másodlagos kötszer nélkül, kötésrögzítővel. Kötésrögzítő lehet: filmkötszer vagy ragtapasz vagy kötésrögzítő. Időbeli korlátozás (azonos sebre): 2 hónap

 

 

 

 

 

 

 

107/b

02 21 03

Speciális szívó-öblítő hatású hidroaktív kötszerek antiszeptikummal

107/c

02 21 03 03

Speciális szívó-öblítő hatású hidroaktív kötszerek antiszeptikummal

107/d

02 21 03 03 03

Speciális szívó-öblítő hatású hidroaktív kötszerek antiszeptikummal 10×10 cm-ig

normatív

80%

1

10

db”

    2.     Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 199/a sorral egészül ki:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény (amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelményeknek megfelelő orvos rendelheti az
adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támogatás mértéke

Kihordási idő (hónap)

Kihordási időre maximálisan rendelhető mennyiség

Mennyiség-
egység]

„199/a

 

04 03 12 03 03

CPAP készülékek

emelt

Gyermekeknél súlyos fokú alvási apnoe esetén, amennyiben az AHI>10, a diagnosztika során a légút teljes összeesése tapasztalható, és az anatómiai obstrukció sebészeti úton nem távolítható el.

1. Adott eszköz csak legalább
5 órán át végzett, az adekvát terápia meghatározására alkalmas éjszakai poliszomnográfia és
2 hónapos próbakezelési időszak után rendelhető társadalombiztosítási támogatással.
A rendelés feltétele a próbakezelési időszak alatt legalább napi 4 órát meghaladó, a készülék ellenőrzési rendszere által dokumentált átlagos készülék használati idő.
2. Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhető.

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló miniszteri rendelet alapján poliszomnográfiás vizsgálat elszámolására jogosult intézet gyermek intenzív osztályos háttérrel

gyermek-
tüdőgyógyászat, gyermek-
neurológia, gyermek fül-orr-
gégészet

98%

60

1

db”

    3.     Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 200/a sorral egészül ki:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény (amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelményeknek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támogatás mértéke

Kihordási idő (hónap)

Kihordási időre
maximálisan rendelhető mennyiség

Meny-
nyiség-
egység]

„200/a

 

04 03 12 03 06

BiPAP készülékek

emelt

Alvásfüggő légzészavar esetén, amennyiben a gázcsere CPAP titrálás során 10 vízcentiméter nyomáson sem stabilizálható

1. Adott eszköz csak legalább
5 órán át végzett, az adekvát terápia meghatározására alkalmas éjszakai poliszomnográfia és
2 hónapos próbakezelési időszak után rendelhető társadalombiztosítási támogatással.
A rendelés feltétele a próbakezelési időszak alatt legalább napi 4 órát meghaladó, a készülék ellenőrzési rendszere által dokumentált átlagos készülék használati idő.
2. Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhető.

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló miniszteri rendelet alapján poliszomnográfiás vizsgálat elszámolására jogosult intézet gyermek intenzív osztályos háttérrel

gyermek-
tüdőgyógyászat, gyermek-neurológia

98%

60

1

db”

    4.     Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 354/a sorral egészül ki:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény (amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelményeknek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támogatás mértéke

Kihordási idő (hónap)

Kihordási időre maximálisan rendelhető mennyiség

Mennyiség- egység]

„354/a

 

04 24 12 03 06

Beszélő funkcióval rendelkező vércukorszintmérők

normatív

az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendelet szerinti látási fogyatékosok részére

Az eszköz rendelkezzen magyarul beszélő funkcióval.

 

 

50%

72

1

db”

    5.     Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 358. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény (amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelményeknek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támogatás mértéke

Kihordási idő (hónap)

Kihordási időre maxi- málisan rendelhető mennyiség

Meny- nyiség- egység]

„358

 

04 24 12 06 03

Tesztcsíkok támogatott vércukorszintmérőkhöz

kiemelt

1. Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus, amennyiben
– napi négyszeri vagy annál többszöri inzulinadás szükséges vagy
– a beteg 6 évnél fiatalabb.
2. Gesztációs diabetes

Gesztációs diabetes esetén legfeljebb egy kihordási időre elegendő mennyiség rendelhető.

 

belgyógyászat,
csecsemő- és gyermekgyógyászat, endokrinológia, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is.
Az inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama:
12 hónap

80%

3

9

doboz”

    6.     Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 361. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény (amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelményeknek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támogatás mértéke

Kihordási idő (hónap)

Kihordási időre maximálisan rendelhető mennyiség

Mennyiség- egység]

„361

 

04 24 12 06 03

Tesztcsíkok nem támogatott vércukorszintmérőkhöz

kiemelt

1. Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus, amennyiben
– napi négyszeri vagy annál többszöri inzulinadás szükséges vagy
– a beteg 6 évnél fiatalabb.
2. Gesztációs diabetes

Gesztációs diabetes esetén legfeljebb egy kihordási időre elegendő mennyiség rendelhető.

 

belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, endokrinológia,
valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is. Az inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama:
12 hónap

80%

3

9

doboz”

    7.     Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 443/a sorral egészül ki:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény (amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelményeknek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támogatás mértéke

Kihordási idő (hónap)

Kihordási időre maximálisan rendelhető mennyiség

Mennyiség- egység]

„443/a

 

06 12 06 06 09

Karbonszálas peroneus ortézisek

normatív

Peroneus-bénulás a lábszár szintjében vagy centrális eredettel

3. aktivitási szint: a beteg korlátlan eszközhasználatra képes

mozgásszervi rehabilitációs szakambulancia vagy osztály

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermek-
gyógyászat)

90%

24

1

db”

    8.     Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 702. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[1

ISO-kód

Megnevezés

Rendelés jogcíme

Indikáció

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz

Munkahelyre vonatkozó követelmény (amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelményeknek megfelelő orvos rendelheti az adott eszközt)

Szakképesítési követelmény

Támogatás mértéke

Kihordási idő (hónap)

Kihordási időre maximálisan rendelhető mennyiség

Mennyiség- egység]

„702

 

06 30 03

Parókák

 

Alopecia totalis, alopecia areata, hajas fejbőr skalpolásos leszakadása

 

 

bőrgyógyászat, klinikai onkológia, sugárterápia, hematológia, sebészet, traumatológia, ortopédia-
traumatológia”

 

 

 

 

    9.     Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat F:2, G:108, G:208, G:222, G:233, G:244, G:253, G:264, G:272, G:276, G:280, G:283, G:287, G:291, G:316, G:363, G:373, G:387, G:392, G:394, G:398, G:407, G:418, G:424, G:428, G:431, G:434, G:440, G:444, G:450, G:458, G:459, G:460, G:461, G:463, G:465, G:473, G:475, G:476, G:478, G:479, G:480, G:481, G:482, G:483, G:486, G:487, G:489, G:490, G:491, G:492, G:496, G:500, G:501, G:503, G:515, G:518/a, G:548, G:557, G:562, G:568, G:571, G:574, G:577, G:580, G:586, G:595, G:610, G:615, G:622, G:632, G:635, G:638, G:642, G:648, G:652, G:658, G:661, G:669, G:672, G:674, G:679, G:681, G:683, G:687, G:688, G:690, G:691, G:806, G:807, G:809, G:809/a, G:810, G:811, G:812, G:813, G:814, G:815, G:817, G:818, G:821, G:822, G:823, G:824, G:825, G:826, G:827, G:828, G:829, G:830, G:831, G:832, G:833, G:834, G:835, G:836, G:837, G:838, G:839, G:840, G:841, G:842, G:843, G:844, G:854, G:855, G:856, G:856/a, G:856/b, G:857, G:886, G:936, G:961, G:973, G:996, G:998, G:1001, G:1019, G:1030, G:1040, G:1041, G:1042, G:1043, G:1045, G:1048, G:1051, G:1056, G:1064, G:1069, G:1073, G:1081, G:1085, G:1088, G:1090, G:1107, G:1108, G:1109, G:1110, G:1114, G:1115, G:1117 és G:1118 mezőjében a „fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás” szövegrész helyébe a „fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina” szöveg lép.
    10.     Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat G:320 mezőjében az „orvosi rehabilitáció” szövegrész helyébe az „orvosi rehabilitáció, rehabilitációs medicina” szöveg lép.

2. melléklet a 6/2018. (II. 1.) EMMI rendelethez

Az R. 25. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 4. sorral egészül ki:

(A

1.

Eszköz megnevezése)

„4.

elektromos tornáztató berendezés”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. február 6. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére