• Tartalom

8/2018. (III. 29.) BM rendelet

8/2018. (III. 29.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról1

2018.03.31.

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1. melléklet 1. és 6. pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. pontjában és 1. melléklet B) pont 10. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1. melléklet 2., 5. és 9. pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

az 1. melléklet 4. és 8. pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. és 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2018. március 31. napján lép hatályba.

1. melléklet a 8/2018. (III. 29.) BM rendelethez

1. Az R 1. melléklet 1. pont 1.63. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
„1.63. az Országos Rendőr-főkapitányság által működtetett rendőrségi honlap (www.police.hu) és a működtetéséhez szükséges informatikai rendszerek, ideértve a „police.hu” domainnév fenntartását és kezelését, ide nem értve a tartalommenedzsment szolgáltatásokat;”
2. Az R. 1. melléklet 1. pont 1.65. pont 1.65.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:
az alábbiakban nevesített rendszerek működéséhez szükséges virtuális infrastruktúra üzemeltetése:)
„1.65.9. a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által működtetett www.kef.gov.hu honlap;”
3. Az R 1. melléklet 1. pontja a következő 1.74. ponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
„1.74. az e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a Belügyminisztériumnak a közszolgálati és hivatásos szolgálati jogviszonnyal összefüggő humánerőforrás-gazdálkodási, valamint egyéb, képzéssel összefüggő feladatai ellátása érdekében működtetett alábbi szakrendszerek üzemeltetése, ideértve az informatikai infrastruktúrát, a kapcsolódó adatbázisokat és adatbázis operációs rendszereket, az alkalmazás és alkalmazás operációs rendszereket, a domainnevek kezelését, valamint az alkalmazástámogatást (helpdesk, jogosultságkiosztás), ide nem értve a tartalommenedzsment szolgáltatást:
1.74.1. „KVR – Kiválasztási rendszer” szakrendszer;
1.74.2. „TÉR – Teljesítmény Értékelő Rendszer” szakrendszer;
1.74.3. „Közigazgatási állásportál” szakrendszer;
1.74.4. „RVTV – Rendészeti vezetőképzési és továbbképzési vizsgaportál” szakrendszer;
1.74.5. „HVM – Egyes rendészeti tevékenységet végzők alapképzési és vizsgarendszer” szakrendszer;
1.74.6. „Személy és Vagyonőr Vizsgarendszer” szakrendszer;
1.74.7. az OVF (Országos Vízügyi Főigazgatóság) modul, a vízügyi ágazat továbbképzési szakrendszer;
1.74.8. az RVTV, a HVM, valamint az OVF és a Személy és vagyonőr rendszerhez kapcsolódó E-learning keretrendszer;”
4. Az R 1. melléklet 1. pontja a következő 1.75. ponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
„1.75. az e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján jogszabályban meghatározott helyi közszolgáltatás információs rendszer (IKIR) alapinfrastruktúra üzemeltetése;”
5. Az R 1. melléklet 1. pontja a következő 1.76. ponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
„1.76. a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által működtetett Közbeszerzési Portál, valamint a www.kozbeszerzes.gov.hu honlap informatikai üzemeltetése és a működtetéséhez szükséges informatikai rendszerek üzemeltetése.”
6. Az R. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.23. ponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek fejlesztéséről gondoskodik:)
„2.23. Az 1.63. pontban meghatározott rendszer;”
7. Az R. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.24. ponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek fejlesztéséről gondoskodik:)
„2.24. Az 1.74. pontban meghatározott szakrendszerek;”
8. Az R. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.25. ponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek fejlesztéséről gondoskodik:)
„2.25. Az 1.75. pontban meghatározott szakrendszer alapinfrastruktúrája;”
9. Az R. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.26. ponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek fejlesztéséről gondoskodik:)
„2.26. Az 1.76. pontban meghatározott rendszer.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. április 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére