• Tartalom

9/2018. (IV. 3.) FM rendelet

az egyes központi költségvetési forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról1

2018.04.04.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 2. és 4. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló
95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet módosítása

1. § Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás mértéke 1900 Ft/km, egy pályázó legfeljebb 9 000 000 forint összegű támogatásban részesülhet.”

2. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló
9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

2. § A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a következő 22/I. §-sal egészül ki:

22/I. § E rendelet 11. § (1a) bekezdését a 2016. szeptember 22-én folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

3. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó 2016. évi támogatások összegeinek megállapításáról szóló 68/2016. (X. 13.) FM rendelet módosítása

3. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó 2016. évi támogatások összegeinek megállapításáról szóló 68/2016. (X. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 68/2016. (X. 13.) FM rendelet] a következő 11. §-sal egészül ki:

11. § E rendeletnek az egyes központi költségvetési forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 9/2018. (IV. 3.) FM rendelettel [a továbbiakban: 9/2018. (IV. 3.) FM rendelet] megállapított 7. § (1) és (2) bekezdését a 9/2018. (IV. 3.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

a) 7. § (1) bekezdésében a „legfeljebb 428 727 704 Ft” szövegrész helyébe a „legfeljebb 827 727 901 Ft” szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében a „legfeljebb 629 108 521 Ft” szövegrész helyébe a „legfeljebb 2 381 795 631 Ft” szöveg, valamint a „legfeljebb 602 519 Ft” szövegrész helyébe a „legfeljebb 596 495 Ft” szöveg

lép.

4. Az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek megállapításáról szóló
51/2017. (X. 13.) FM rendelet módosítása

5. § Az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek megállapításáról szóló 51/2017. (X. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 51/2017. (X. 13.) FM rendelet] a következő 15/A. §-sal egészül ki:

15/A. § E rendeletnek az egyes központi költségvetési forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 9/2018. (IV. 3.) FM rendelettel [a továbbiakban: 9/2018. (IV. 3.) FM rendelet] megállapított 12. § (2) bekezdését a 9/2018. (IV. 3.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

6. § Az 51/2017. (X. 13.) FM rendelet 12. § (2) bekezdésében a „legfeljebb 621 215 758 Ft” szövegrész helyébe a „legfeljebb 645 386 057 Ft” szöveg, valamint a „legfeljebb 154 801 Ft” szövegrész helyébe a „legfeljebb 160 824 Ft” szöveg lép.

5. Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. április 5. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére