• Tartalom
Oldalmenü

1/2019. (I. 17.) LÜ utasítás

az ügyészségi nyomozás átszervezésével összefüggő egyes legfőbb ügyészi utasítások módosításáról1

2019.02.02.

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő utasítást adom ki:

1. Az ügyészségi fogalmazók joggyakorlatáról és szakmai képzéséről szóló 16/2014. (VIII. 29.) LÜ utasítás módosítása

1. §2

2. §3

2. Az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás módosítása

3. §4

3. Egyes legfőbb ügyészi utasításoknak az ügyészségi nyomozás átszervezésével kapcsolatos módosításáról szóló 23/2018. (XI. 30.) LÜ utasítás módosítása

4. § Egyes legfőbb ügyészi utasításoknak az ügyészségi nyomozás átszervezésével kapcsolatos módosításáról szóló 23/2018. (XI. 30.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Átszut.) 8. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

8. § Az SZMSZ „Az ügyészségi nyomozásért felelős járási szintű ügyészségre vonatkozó külön szabályok” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„Fővárosi Nyomozó Ügyészség
47. § (1) A Be. 347. § (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott szervek budapesti székhelyű szervezeti elemei által folytatott egyes előkészítő eljárásokat – ha legfőbb ügyészi utasítás másként nem rendelkezik – a Fővárosi Nyomozó Ügyészség felügyeli.
(2) A Fővárosi Nyomozó Ügyészség nyomozást végez, ha a legfőbb ügyész, a büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes, a Kiemelt, Korrupciós és Szervezett Bűnözés Elleni Ügyek Főosztályának vezetője, a Terrorizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek Főosztályának vezetője vagy a fővárosi főügyész az ügy nyomozását a hatáskörébe utalja.
(3) A Fővárosi Nyomozó Ügyészség ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a fővárosi főügyész a főügyészség ügyrendjében a hatáskörébe utal.””

5. § Az Átszut. 11. § d) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Hatályát veszti az SZMSZ)

6. § Nem lép hatályba az Átszut. 6. alcíme.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–3. § 2019. február 1-jén lép hatályba.

1

Az utasítást a 20/2019. (XII. 19.) LÜ utasítás 1. § (1) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte 2019. december 20. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.