• Tartalom

2019. évi CVI. törvény

2019. évi CVI. törvény

egyes törvényeknek a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. létrehozásával összefüggő módosításáról1

2020.01.02.

1. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

1. §2

2. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

2–6. §3

7. §4

8–9. §5

10. §6

11. § (1)–(3)7

(4)–(7)8

12–14. §9

3. A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény módosítása

15. §10

4. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

16–19. §11

5. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

20. §12

6. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. december 31-én lép hatályba.

(2) A 7. §, a 10. §, a 11. § (4)–(7) bekezdése, valamint a 12–14. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

22. § E törvény

alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. december 16. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 8–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 11. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11. § (4)–(7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 12–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 16–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére