• Tartalom
Oldalmenü

1105/2019. (III. 11.) Korm. határozat

Magyarország és a Szerb Köztársaság között a 2018. február 9-i kormányzati csúcs alkalmával aláírásra került kétoldalú gazdasági és technikai segítségnyújtásról szóló megállapodás végrehajtásával kapcsolatos 2019. évben felmerülő feladatokról és költségekről, továbbá jelen együttműködés nyugat-balkáni régió többi országára történő kiterjeszthetőségének módjáról

2019.03.11.

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a hazai vállalkozások nyugat-balkáni infrastrukturális beruházásokban való szerepvállalásának fokozása érdekében első lépésként el kell indítani a Magyarország és a Szerb Köztársaság között a 2018. február 9-i kormányzati csúcs alkalmával aláírásra és a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 40/2018. (III. 13.) Korm. rendelettel kihirdetésre került kétoldalú megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) végrehajtását;

2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy intézkedjen a Megállapodás végrehajtásának koordinációját és szakmai többletfeladatainak lebonyolítását ellátó, ezen feladatkörök tekintetében független szervezet mint Irányító Hatóság kijelöléséről;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím 23. A magyar–szerb kétoldalú gazdasági és technikai segítségnyújtásról szóló megállapodás végrehajtását célzó támogatási eszköz jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter javaslata alapján, átcsoportosítás útján gondoskodjon az 1. pontban foglalt feladat végrehajtásához a 2019. évben szükséges, mindösszesen 1 616 000 000 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezeten belül, a 3. pontban meghatározott előirányzat javára, az alábbiak szerint:

a) az Irányító Hatósággal és működéssel összefüggésben 129 280 000 forint,

b) a szerbiai infrastrukturális projektek előkészítéséhez 1 486 720 000 forint;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

5. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy – a pénzügyminiszter bevonásával – kezdje meg a diplomáciai egyeztetéseket Montenegró, Észak-Macedónia és Albánia kormányaival egy, a Megállapodáshoz hasonló keretegyezmény aláírásával és végrehajtásával kapcsolatban, illetve vizsgálja meg a potenciális magyar–montenegrói, magyar–észak-macedón és magyar–albán kétoldalú programok ütemezését és költségigényét, figyelemmel az 1–4. pontban megfogalmazott feladatok végrehajtása során megszerzett tapasztalatokra;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2019. december 31.

6. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az 1–4. pontban megfogalmazott feladatok végrehajtásáról készítsen jelentést, melyben a megszerzett tapasztalatok alapján bemutatja a további tervezett ütemezést és költségigényt.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2019. december 31.