• Tartalom

2019. évi CXVIII. törvény

2019. évi CXVIII. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszert, valamint az államháztartást és a gazdasági stabilitást érintő egyes jogszabályok módosításáról1

2021.01.02.

1. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

1. §2

2. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

3. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

12. §13

4. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

18. §19

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

28. §29

29. §30

30. §31

31. §32

32. §33

33. §34

34. §35

35. §36

36. §37

37. §38

38. §39

39. §40

40. §41

41. §42

42. §43

43. §44

44. §45

45. §46

46. §47

47. §48

a)49

b)50

c)51

d)52

e)53

f)54

g)55

h)56

i)57

j)58

k)59

l)60

m)61

n)62

48. §63

1.64

2.65

3.66

4.67

5.68

6.69

7.70

8.71

9.72

10.73

11.74

12.75

13.76

14.77

15.78

16.79

17.80

5. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

49. §81

6. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

50. §82

51. §83

52. §84

53. §85

54. §86

55. §87

56. §88

57. §89

7. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

58. §90

8. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

59. §91

60. §92

61. §93

62. §94

63. §95

64. §96

65. §97

66. §98

67. §99

68. §100

69. §101

9. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

70. §102

71. §103

10. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosítása

72. §104

11. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

73. §105

74. §106

75. §107

76. §108

77. §109

78. §110

79. §111

80. §112

81. §113

82. § (1)114

(2)115

83. §116

84. §117

85. §118

86. §119

87. §120

88. §121

12. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása

89. §122

90. §123

13. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

91. § (1)124

(2)125

92. §126

93. §127

94. §128

95. §129

96. §130

97. §131

98. §132

99. §133

100. §134

101. §135

102. §136

103. §137

104. §138

105. §139

106. §140

107. §141

108. §142

a)143

b)144

c)145

d)146

e)147

f)148

g)149

109. §150

a)151

b)152

c)153

d)154

e)155

14. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

110. §156

111. §157

112. §158

113. §159

114. §160

115. §161

15. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása

116. §162

117. §163

118. §164

119. §165

120. §166

121. §167

122. §168

123. §169

124. §170

125. §171

126. §172

127. §173

16. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

128. §174

129. §175

130. §176

17. A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény módosítása

131. §177

132. §178

18. Záró rendelkezések

133. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(3) A 42. § az e törvény kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

(4) Az 1. §, a 12. §, a 37. §, a 38. §, a 49. §, az 52. §, az 53. §, a 72. §, a 90. §, a 102. §, a 112. § és a 128–130. § az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(5) A 91. § (2) bekezdése, a 104. § és a 109. § d) pontja 2021. január 1-jén lép hatályba.

134. § (1) A 82. § (2) bekezdése, a 93. § és a 101. § a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 31. cikk (3) bekezdésének, 34. cikk (5) bekezdésének és 36. cikk (3) és (4) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény

a) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 23-i 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

c) a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU, a 346/2013/EU és az 1286/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1156 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2019. évi CXVIII. törvényhez179

2. melléklet a 2019. évi CXVIII. törvényhez180

3. melléklet a 2019. évi CXVIII. törvényhez181

4. melléklet a 2019. évi CXVIII. törvényhez182

5. melléklet a 2019. évi CXVIII. törvényhez183

6. melléklet a 2019. évi CXVIII. törvényhez184

7. melléklet a 2019. évi CXVIII. törvényhez185

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. december 18. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 47. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 47. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 47. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 47. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 47. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 47. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 47. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 47. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 47. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 47. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 47. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 47. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 47. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 47. § m) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 47. § n) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 47. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 48. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 48. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 48. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 48. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 48. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 48. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 48. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 48. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 48. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 48. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 48. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 48. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 48. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 48. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 48. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 48. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 48. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 82. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 82. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 91. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 91. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 108. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 108. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 108. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 108. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 108. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 108. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 108. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 108. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 109. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 109. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 109. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 109. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 109. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 109. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére