• Tartalom
Oldalmenü

1196/2019. (IV. 12.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek előirányzat címrendi módosításáról

2019.04.12.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok címét a 13. Közvetlen uniós támogatások alcímmel egészíti ki,

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

2. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. címrendjét – 2019. május 1-jei fordulónappal – az 1. melléklet szerint módosítja,

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2019. május 1.

3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján gondoskodjon

a) az előző években keletkezett költségvetési maradványok előirányzatosításáról,

b) az azonosítás alatt álló kiadások és bevételek megfelelő fejezeti kezelésű előirányzatra és azon belül rovatmélységű előirányzatra történő besorolásáról,

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2019. április 25.

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen a 2. pont szerinti címrendi változás 2019. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről és egyidejűleg – a fejezetet irányító szerv vezetőjének teljesített adatszolgáltatása alapján – az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetéséről.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2019. május 1.

1. melléklet az 1196/2019. (IV. 12.) Korm. határozathoz

Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzatok átrendezése

ÁHT-T

Új címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím-
csoport

Jogcím

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím-
csoport

Jogcím

348251

19

02

13

01

00

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek

17

20

60

01

00