• Tartalom
Oldalmenü

1213/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet módosításával összefüggő feladatokról

2019.04.18.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2019. évi központi költségvetésének címrendjét 2019. május 2-ai fordulónappal az 1. melléklet szerint módosítja;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. május 2.

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Magyar Államkincstárnál

a) az előző években keletkezett költségvetési maradványok előirányzatosításáról,

b) az azonosítás alatt álló kiadások és bevételek megfelelő fejezeti kezelésű előirányzatra és azon belül rovat mélységű előirányzatra történő besorolásáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. április 26.

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a 2. mellékletben meghatározott, megosztásra kerülő előirányzat átcsoportosítása érdekében az érintett felek közötti megállapodás elkészítéséről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstár felé, hogy 2019. január 1-jei határnappal az 1. pont szerinti címrendi változás átvezetését és egyidejűleg – a fejezetet irányító szerv vezetőjének teljesített adatszolgáltatása alapján – az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetését hajtsa végre;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2019. május 2.

5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a belügyminiszter közreműködésével – a társadalmi felzárkózási szakterület tekintetében az átadás-átvételi eljárást a központi államigazgatási szervek és más szervek átalakítása, valamint a vezető személyének változása esetén lefolytatandó átadás-átvételi eljárásról szóló 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet 6. § b) pontja szerinti határidőben folytassa le;

Felelős: belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. május 15.

6. felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon a társadalmi felzárkózással összefüggő feladatok ellátásához szükséges új szervezet kereteinek a kialakításáról.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2019. június 30.

1. melléklet az 1213/2019. (IV. 18.) Korm. határozathoz

Adatszolgáltatás a 2019. évi struktúra váltáshoz kapcsolódó – eredeti előirányzattal rendelkező, megosztásra nem kerülő – előirányzatok átrendezésének végrehajtásához

 

ÁHT-T

Új címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Fe-
je-
zet

Cím

Al-
cím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

Fe-
je-
zet

Cím

Al-
cím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

269490

14

00

00

00

00

BELÜGYMINISZTÉRIUM

14

00

00

00

00

198642

14

20

4

00

00

Egyéb feladatok támogatása

20

20

5

00

00

263301

14

20

4

1

00

"Útravaló" ösztöndíj program

20

20

5

15

00

334828

14

20

5

00

00

Társadalmi felzárkózást segítő programok

20

20

59

00

00

368506

14

20

5

1

00

Roma Szakkollégiumi Hálózat

20

20

59

1

00

376095

14

20

5

2

00

Tanoda Program

20

20

59

2

00

331673

14

20

5

3

00

Roma kultúra támogatása

20

20

59

4

00

331195

14

20

5

4

00

Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok

20

20

59

5

00

331206

14

20

5

5

00

Felzárkózás-politika koordinációja

20

20

59

6

00

297335

14

20

5

6

00

Roma ösztöndíj programok

20

20

59

7

00

351973

14

20

5

7

00

Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ

20

20

59

10

00

359451

14

20

5

8

00

Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ

20

20

59

11

00

375595

14

20

5

9

00

Roma nemzetiség pályázatainak támogatása

20

20

59

12

00

019204

14

20

5

10

00

Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása

20

20

59

13

00

267367

14

20

5

11

00

Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

20

20

59

14

00

375773

14

21

3

00

00

Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

20

21

2

00

00

2. melléklet az 1213/2019. (IV. 18.) Korm. határozathoz

Megállapodással kezelt előirányzatok

 

ÁHT-T

Címrendi besorolás

Megnevezés

Felelős tárcák

Fe-
je-
zet

Cím

Al-
cím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

 

20

00

00

00

00

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

 

266190

20

20

19

00

00

Szociális célú humánszolgáltatások

 

281334

20

20

19

4

00

Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása

Emberi Erőforrások Minisztériuma -
Belügyminisztérium