• Tartalom

2019. évi CXXVII. törvény

2019. évi CXXVII. törvény

az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról1

2023.07.02.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. §2

2. §3

2. A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény módosítása

3. §4

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

4. §5

4. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

5. §6

5. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

6. §7

6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

7. §8

7. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

8. §9

8. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

9. §10

9. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása

10. §11

10. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása

11. §12

11. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

12. §13

12. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

13. §14

13. A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása

14. §15

14. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

15. §16

16. §17

17. §18

a)19

b)20

15. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

18. §21

16. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

19. §22

17. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

20. §23

18. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

21. §24

19. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

22. §25

20. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

23. §26

24. §27

25. §28

26. §29

a)30

b)31

c)32

d)33

e)34

27. §35

21. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

28. §36

22. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

29. §37

23. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

30. §38

a)39

b)40

24. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása

31. §41

25. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

32. §42

26. A büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény módosítása

33. §43

27. Az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvény módosítása

34. §44

28. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosítása

35. §45

29. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

36. §46

30. Az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV. törvény módosítása

37. §47

31. A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény módosítása

38. §48

32. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

39. §49

33. Az európai szövetkezetről szóló 2006. évi LXIX. törvény módosítása

40. §50

34. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

41. §51

35. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

42. §52

36. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása

43. §53

37. A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosítása

44. §54

38. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

45. §55

39. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

46. §56

40. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosítása

47. §57

48. § (1)58

(2)59

(3)60

(4)61

49. §62

41. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

50. §63

42. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

51. §64

52. §65

43. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

53. §66

54. §67

44. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása

55. §68

56. §69

45. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása

57. §70

58. §71

59. §72

60. §73

61. §74

62. §75

63. §76

64. §77

65. §78

66. §79

67. §80

68. §81

69. §82

70. §83

71. §84

72. §85

73. §86

74. §87

75. §88

76. §89

77. §90

78. §91

79. §92

80. §93

81. §94

82. §95

83. §96

84. §97

85. §98

86. §99

87. §100

88. §101

89. § (1)102

1.103

2.104

3.105

(2)106

1.107

2.108

3.109

4.110

90. §111

46. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

91. §112

92. §113

93. §114

94. §115

95. §116

96. §117

97. §118

98. §119

99. §120

100. §121

101. §122

102. §123

103. §124

104. §125

105. §126

106. §127

107. §128

108. §129

109. §130

110. §131

111. §132

112. §133

113. §134

114. §135

115. §136

116. §137

117. §138

118. §139

119. §140

120. § (1)141

(2)142

121. §143

122. §144

123. §145

124. §146

125. §147

126. §148

127. §149

128. §150

129. §151

130. §152

131. §153

132. § (1)154

(2)155

133. §156

134. §157

135. §158

136. §159

137. §160

138. §161

139. § (1)162

(2)163

140. §164

141. §165

142. §166

143. § (1)167

(2)168

144. §169

145. §170

146. § (1)171

a)172

b)173

c)174

d)175

e)176

f)177

g)178

(2)179

a)180

b)181

c)182

147. § (1)183

(2)184

(3)185

47. Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény módosítása

148. §186

149. §187

48. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

150. § (1)188

(2)189

(3)190

(4)191

(5)192

(6)193

(7)194

(8)195

(9)196

(10)197

(11)198

151. §199

152. §200

153. §201

154. §202

a)203

b)204

c)205

49. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

155. §206

156. §207

157. §208

50. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

158. §209

159. §210

160. § (1)211

(2)212

a)213

b)214

c)215

d)216

e)217

51. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

161. §218

52. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

162. §219

53. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

163. §220

54. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

164. §221

165. §222

55. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

166. §223

56. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosítása

167. §224

57. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása

168. §225

58. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

169. §226

59. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

170. §227

60. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

171. §228

172. §229

61. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása

173. §230

62. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

174. §231

63. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

175. §232

176. §233

177. §234

a)235

b)236

c)237

d)238

e)239

f)240

64. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

178. §241

65. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosítása

179. § (1)242

(2)243

(3)244

(4)245

66. A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosítása

180. §246

67. A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosítása

181. §247

68. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

182. §248

183. §249

184. §250

185. §251

186. §252

187. §253

188. §254

189. §255

190. §256

191. §257

192. §258

193. §259

194. §260

195. §261

196. §262

197. §263

69. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

198. §264

199. §265

200. §266

70. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása

201. §267

71. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása

202. §268

203. §269

204. §270

205. §271

206. §272

207. §273

208. §274

209. §275

210. §276

211. §277

212. §278

213. §279

214. §280

215. §281

216. §282

217. §283

218. §284

219. §285

220. §286

221. §287

222. §288

223. §289

224. §290

225. §291

226. §292

227. §293

228. §294

229. §295

230. §296

231. §297

232. §298

233. §299

234. §300

235. §301

236. §302

237. §303

238. §304

1.305

2.306

3.307

4.308

5.309

6.310

7.311

8.312

9.313

10.314

11.315

12.316

13.317

14.318

15.319

16.320

17.321

18.322

239. §323

a)324

b)325

c)326

d)327

e)328

f)329

72. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

240. §330

241. §331

73. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása

242. §332

243. §333

244. §334

245. §335

246. §336

74. A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény módosítása

247. §337

75. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

248. §338

76. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

249. §339

77. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosítása

250. §340

78. A pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CXCI. törvény módosítása

251. §341

79. Záró rendelkezések

252. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A 11. alcím, a 39. alcím, az 58. alcím, a 213. §, a 238. § 15. pontja, a 74. alcím 2020. március 1. napján lép hatályba.

(5)342 A 48. § (2) és (4) bekezdése, a 2. és 4. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 179. § (4) bekezdése 2023. július 1-jén lép hatályba.

253. § E törvény

13. 155. §–157. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján,

sarkalatosnak minősül.

254. § (1) A 105. §, 144. § és 173. § az európai uniós adóügyi vitarendezési mechanizmusokról szóló, 2017. október 10-i (EU) 2017/1852 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 179. § az európai polgári kezdeményezésről szóló 2019. április 17-i 2019/788/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

255. §343

1. melléklet a 2019. évi CXXVII. törvényhez344

2. melléklet a 2019. évi CXXVII. törvényhez345

3. melléklet a 2019. évi CXXVII. törvényhez346

4. melléklet a 2019. évi CXXVII. törvényhez347

5. melléklet a 2019. évi CXXVII. törvényhez348

6. melléklet a 2019. évi CXXVII. törvényhez349

7. melléklet a 2019. évi CXXVII. törvényhez350

8. melléklet a 2019. évi CXXVII. törvényhez351

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. december 19. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. július 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 17. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 17. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 26. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 26. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 26. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 26. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 26. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 26. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 30. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 30. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 30. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 48. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 48. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 48. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 48. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 89. § (1) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 89. § (1) bekezdés 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 89. § (1) bekezdés 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 89. § (1) bekezdés 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 89. § (2) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 89. § (2) bekezdés 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 89. § (2) bekezdés 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 89. § (2) bekezdés 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 89. § (2) bekezdés 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 120. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 120. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 132. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 132. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 139. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 139. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 143. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 143. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 146. § (1) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 146. § (1) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 146. § (1) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 146. § (1) bekezdés c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 146. § (1) bekezdés d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 146. § (1) bekezdés e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 146. § (1) bekezdés f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 146. § (1) bekezdés g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 146. § (2) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 146. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 146. § (2) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 146. § (2) bekezdés c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 147. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 147. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 147. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 150. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 150. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 150. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 150. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 150. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 150. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 150. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 150. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 150. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 150. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 150. § (11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 154. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 154. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 154. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 154. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 160. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 160. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 160. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 160. § (2) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 160. § (2) bekezdés c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 160. § (2) bekezdés d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 160. § (2) bekezdés e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 177. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 177. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 177. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 177. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 177. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 177. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 177. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 179. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 179. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 179. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 179. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

A 188. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

255

A 189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

256

A 190. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

257

A 191. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

258

A 192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

259

A 193. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

260

A 194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

261

A 195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

262

A 196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

263

A 197. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

264

A 198. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

265

A 199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

266

A 200. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

267

A 201. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

268

A 202. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

269

A 203. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

270

A 204. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

271

A 205. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

272

A 206. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

273

A 207. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

274

A 208. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

275

A 209. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

276

A 210. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

277

A 211. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

278

A 212. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

279

A 213. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

280

A 214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

281

A 215. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

282

A 216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

283

A 217. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

284

A 218. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

285

A 219. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

286

A 220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

287

A 221. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

288

A 222. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

289

A 223. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

290

A 224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

291

A 225. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

292

A 226. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

293

A 227. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

294

A 228. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

295

A 229. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

296

A 230. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

297

A 231. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

298

A 232. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

299

A 233. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

300

A 234. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

301

A 235. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

302

A 236. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

303

A 237. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

304

A 238. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

305

A 238. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

306

A 238. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

307

A 238. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

308

A 238. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

309

A 238. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

310

A 238. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

311

A 238. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

312

A 238. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

313

A 238. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

314

A 238. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

315

A 238. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

316

A 238. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

317

A 238. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

318

A 238. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

319

A 238. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

320

A 238. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

321

A 238. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

322

A 238. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

323

A 239. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

324

A 239. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

325

A 239. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

326

A 239. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

327

A 239. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

328

A 239. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

329

A 239. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

330

A 240. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

331

A 241. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

332

A 242. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

333

A 243. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

334

A 244. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

335

A 245. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

336

A 246. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

337

A 247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

338

A 248. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

339

A 249. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

340

A 250. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

341

A 251. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

342

A 252. § (5) bekezdése a 2020: CLXV. törvény 99. §-a szerint módosított szöveg.

343

A 255. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

344

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

345

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

346

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

347

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

348

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

349

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

350

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

351

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére