• Tartalom
Oldalmenü

1314/2019. (V. 30.) Korm. határozat

a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről

2019.12.23.

A Kormány a Semmelweis Egyetem fejlesztése és a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt végrehajtása érdekében

1. egyetért a Kútvölgyi Klinikai Tömb klinikáinak az ehhez kapcsolódó oktatás, kutatás és betegellátás folyamatos biztosítása mellett a Semmelweis Egyetem Belső és Külső Klinikai Tömbben való elhelyezésének (a továbbiakban: beruházás) szakmai koncepciójával és a beruházás megvalósításával;

2. a Beruházási Ügynökség által az 1. pont szerinti beruházás megvalósításához a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére vállalható kötelezettség összegét 2 781 000 000 forintban határozza meg;

3.1 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetet a 3. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások cím, 3. Egyedi magasépítési beruházások alcímét a 7. Kútvölgyi Klinikai Tömb klinikáinak elhelyezése a Semmelweis Egyetem telephelyein jogcímcsoporttal, 1. Semmelweis Egyetem telephelyeinek felújítása jogcímmel egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

4. az 1. pont szerinti beruházás megvalósítása céljából felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 3. pont szerinti előirányzat javára 2 781 000 000 forint összegű forrást biztosítson;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

5. az 1. pont szerinti szakmai koncepció megvalósítása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy orvostechnikai eszközökre és egyéb beruházáshoz kapcsolódó költségekre 1 217 080 000 forint forrást biztosítson a 2019. évben a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

6. egyetért a Semmelweis Egyetem Belső és Külső Klinikai Tömb betegellátásának, illetve a klinikai oktatás és kutatás minőségének javítása céljából, valamint a klinikai gyermekellátás családbarát fejlesztésével összefüggésben a Budapest VIII. kerület 126-os tömbben elhelyezkedő további ingatlanoknak, és a Budapest IX. kerület, Üllői út 83–87. szám alatti ingatlanoknak a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projektbe való bevonásával kapcsolatos egyeztetés megkezdésével;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2019. június 30.

7. egyetért a Semmelweis XXI. fejlesztési projektben rendelkezésre álló további tervezési források biztosításával, a 2019. évben 370 000 000 forint, 2020-ban pedig 2 287 000 000 forint mértékben a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019-ben a felmerülés ütemében

2020-ban a költségvetés tervezése során

8. egyetért azzal, hogy Semmelweis Ignác történelmi öröksége, az egészségügyi szakember képzés gyakorló hátterének fejlesztése, valamint a Pszichiátriai Klinika Kútvölgyi részlegének megfelelő minőségű és határidőre történő elhelyezése érdekében a Szent Rókus Kórház és Intézményei fenntartói joga a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 97. § (2) bekezdése alapján a Semmelweis Egyetemre átruházásra kerüljön.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

1

A 3. pont az 1796/2019. (XII. 23.) Korm. határozat 2. pontja szerint módosított szöveg.