• Tartalom
Oldalmenü

1412/2019. (VII. 10.) Korm. határozat

a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

2019.07.10.

1. A Kormány mint Alapító

a) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 151/A. §-ában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva létrehozza a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítványt (a továbbiakban: Alapítvány);

b) a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 96/A. §-ában biztosított jogkörében eljárva az Alapítvány feletti alapítói jogok gyakorlására az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;

c) az Eütv.-ben meghatározott alapítványi célok megvalósításához az alapító okiratban 50 000 000 forint pénzbeli vagyoni juttatás (a továbbiakban: induló vagyon) rendelkezésre bocsátását vállalja;

d) az Alapítvány működésével összefüggő feladatok ellátása érdekében tartós jelleggel minden évben 500 000 000 forint forrás biztosítását vállalja, amely a 2019. évben magában foglalja az induló vagyon c) pont szerinti összegét.

2. A Kormány

a) az induló vagyon rendelkezésre bocsátása érdekében felhívja az emberi erőforrások miniszterét mint az alapítói jogok gyakorlóját, hogy az Alapítvány induló vagyonának elkülönített kezelését szolgáló bankszámla javára 50 000 000 forint egyösszegű folyósítása iránt tegye meg a szükséges intézkedéseket, továbbá kérelmezze az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vételét;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy kérelmezze az Alapítvány – Eütv. alapján fennálló – közhasznú jogállásának bírósági nyilvántartásba történő bejegyeztetését;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vételének kezdeményezésével egyidejűleg

c) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az Alapítvány alapító okiratának a Magyar Közlönyben történő közzététele érdekében;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vételét követően azonnal

d) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcímének a 33. Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

e) felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím, 33. Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány jogcímcsoporton 500 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a d) pont szerinti címrendi kiegészítést követően azonnal