• Tartalom
Oldalmenü

1427/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság létrehozásáról

2019.11.19.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet kiegészítését a 16. Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság címmel;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2019. augusztus 1.

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságból kiválással létrejövő Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság működési feltételeihez szükséges költségvetési források rendelkezésre állása érdekében kössön a belügyminiszterrel költségvetési megállapodást;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

Határidő: 2019. július 31.

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a belügyminiszter bevonásával gondoskodjon a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságból kiválással létrejövő Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság működési feltételeihez szükséges vagyoni jogok és kötelezettségek – szükség esetén a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint az érintett vagyonelemek egyéb tulajdonosi joggyakorlói bevonásával történő – átadásáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

Határidő: 2019. július 31.

4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a belügyminisztert, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság közös fenntartásában maradó ingatlanok tekintetében a működési források biztosítása érdekében, valamint a társadalmi felzárkózási szakterülethez kapcsolódó informatikai infrastruktúra (hardver, szoftver, informatikai rendszerek műszaki leírása) és az ahhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek tekintetében, a működési források biztosítása érdekében kössön megállapodást;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

Határidő: 2019. július 31.

5.1 felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a belügyminisztert, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő társadalmi felzárkózással kapcsolatos feladatainak és vonatkozó foglalkoztatotti létszámának a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság általi, 2020. július 1. napjától történő átvételéhez szükséges költségvetési források rendelkezésre állása érdekében, valamint a társadalmi felzárkózási szakterülethez kapcsolódó informatikai infrastruktúra (hardver, szoftver, informatikai rendszerek műszaki leírása) és az ahhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek tekintetében, a működési források biztosítása érdekében kössön költségvetési megállapodást.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter

Határidő: 2020. április 30.

1

Az 5. pontot az 1652/2019. (XI. 19.) Korm. határozat 1. pontja visszavonta, újonnan ugyanezen módosító határozat 2. pontja iktatta be.