• Tartalom
Oldalmenü

145/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet

a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

2019.06.26.

A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24/A. §-a alapján a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. B. ép. 2. em., cégjegyzékszám: 01-10-047258) üzletágának és 100%-os mértékű állami tulajdonú részesedésének az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház utca 5., cégjegyzékszám: 14-10-300230) által történő megszerzését – a földgázszállítási rendszer folyamatos, hatékony és biztonságos működtetése érdekében – közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.