• Tartalom
Oldalmenü

1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozat

a gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések és további települések közbiztonsági kamerarendszerének támogatásáról

2019.07.30.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 42. Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági kamerarendszereinek kiépítése címmel és a 2. mellékletben meghatározott alcímekkel, valamint a 43. Egyes települések közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése címmel és a 3. mellékletben meghatározott alcímekkel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a települési önkormányzatok támogatása érdekében a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére elrendeli összesen 1 470 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 42. Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági kamerarendszereinek kiépítése cím, valamint a 43. Egyes települések közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím alcímei javára az 1. melléklet szerint;

3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, a 2. és 3. mellékletben meghatározott támogatási célra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson a 2. és 3. melléklet szerinti önkormányzatok részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján, mely okiratok tartalmazzák, hogy a kiépítendő térfigyelő rendszer esetében (a műszaki paramétereket és a kamerák elhelyezkedésének helyét illetően) az önkormányzat köteles egyeztetni az illetékes rendőr-főkapitánysággal;

4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa a kedvezményezett települési önkormányzatok számára.

1. melléklet az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

A Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2019.

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

381417

 

42

 

 

 

 

 

Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági kamerarendszereinek kiépítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

381428

 

 

1

 

 

 

 

 

Abaújszántó Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000 000

 

 

 

381439

 

 

2

 

 

 

 

 

Alsószentmárton Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 000

 

 

 

381440

 

 

3

 

 

 

 

 

Bárna Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 000

 

 

 

381451

 

 

4

 

 

 

 

 

Besenyőtelek Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 000

 

 

 

381462

 

 

5

 

 

 

 

 

Boldogkőújfalu Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 000

 

 

 

381473

 

 

6

 

 

 

 

 

Borsodnádasd Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 000

 

 

 

381484

 

 

7

 

 

 

 

 

Buják Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 000

 

 

 

381495

 

 

8

 

 

 

 

 

Csány Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000 000

 

 

 

381506

 

 

9

 

 

 

 

 

Csengőd Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 000

 

 

 

381517

 

 

10

 

 

 

 

 

Csörög Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000 000

 

 

 

381528

 

 

11

 

 

 

 

 

Diósjenő Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000 000

 

 

 

381539

 

 

12

 

 

 

 

 

Dunavecse Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 000

 

 

 

381540

 

 

13

 

 

 

 

 

Érsekvadkert Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 000

 

 

 

381551

 

 

14

 

 

 

 

 

Győrtelek Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000 000

 

 

 

381562

 

 

15

 

 

 

 

 

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 000

 

 

 

381573

 

 

16

 

 

 

 

 

Jászkarajenő Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000 000

 

 

 

381584

 

 

17

 

 

 

 

 

Kaszaper Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 000

 

 

 

381595

 

 

18

 

 

 

 

 

Kazár Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 000

 

 

 

381606

 

 

19

 

 

 

 

 

Kevermes Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 000

 

 

 

381617

 

 

20

 

 

 

 

 

Nagybajom Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 000

 

 

 

381628

 

 

21

 

 

 

 

 

Nyírkáta Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000 000

 

 

 

381639

 

 

22

 

 

 

 

 

Nyírmihálydi Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000 000

 

 

 

381640

 

 

23

 

 

 

 

 

Nyírpilis Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000 000

 

 

 

381651

 

 

24

 

 

 

 

 

Ricse Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000 000

 

 

 

381662

 

 

25

 

 

 

 

 

Rimóc Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 000

 

 

 

381673

 

 

26

 

 

 

 

 

Sükösd Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 000

 

 

 

381684

 

 

27

 

 

 

 

 

Szécsény Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000 000

 

 

 

381695

 

 

28

 

 

 

 

 

Tápióság Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 000

 

 

 

381706

 

 

29

 

 

 

 

 

Tarnabod Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000 000

 

 

 

381717

 

 

30

 

 

 

 

 

Tarpa Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 000

 

 

 

381728

 

 

31

 

 

 

 

 

Tiszabő Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 000

 

 

 

381739

 

 

32

 

 

 

 

 

Tiszabura Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 000

 

 

 

381740

 

 

33

 

 

 

 

 

Tiszakarád Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 000

 

 

 

381751

 

 

34

 

 

 

 

 

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000 000

 

 

 

381762

 

 

35

 

 

 

 

 

Tiszaroff Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 000

 

 

 

381773

 

 

36

 

 

 

 

 

Tiszaszőlős Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000 000

 

 

 

381784

 

 

37

 

 

 

 

 

Vizsoly Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

381795

 

43

 

 

 

 

 

Egyes települések közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

381806

 

 

1

 

 

 

 

 

Pásztó Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 000

 

 

 

381817

 

 

2

 

 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359017

 

2

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 470 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

 

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítésarányos

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

 

 

egyéb:

 

azonnal

 

1 470 000 000

 

 

1 470 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2. melléklet az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozathoz

Alcím szám

Alcím név

Támogatási cél

Támogatási összeg (Ft)

1.

Abaújszántó Város Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

40 000 000

2.

Alsószentmárton Község Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

3.

Bárna Község Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

4.

Besenyőtelek Község Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

5.

Boldogkőújfalu Község Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

6.

Borsodnádasd Város Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

7.

Buják Község Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

8.

Csány Község Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

40 000 000

9.

Csengőd Község Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

50 000 000

10.

Csörög Község Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

40 000 000

11.

Diósjenő Község Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

40 000 000

12.

Dunavecse Város Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

13.

Érsekvadkert Község Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

14.

Győrtelek Község Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

40 000 000

15.

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

50 000 000

16.

Jászkarajenő Község Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

40 000 000

17.

Kaszaper Község Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

18.

Kazár Község Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

19.

Kevermes Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

20.

Nagybajom Város Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

21.

Nyírkáta Község Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

40 000 000

22.

Nyírmihálydi Község Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

40 000 000

23.

Nyírpilis Község Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

40 000 000

24.

Ricse Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

40 000 000

25.

Rimóc Község Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

26.

Sükösd Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

27.

Szécsény Város Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

40 000 000

28.

Tápióság Község Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

29.

Tarnabod Község Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

40 000 000

30.

Tarpa Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

50 000 000

31.

Tiszabő Község Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

50 000 000

32.

Tiszabura Község Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

50 000 000

33.

Tiszakarád Község Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

50 000 000

34.

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

40 000 000

35.

Tiszaroff Község Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

50 000 000

36.

Tiszaszőlős Község Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

40 000 000

37.

Vizsoly Község Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

3. melléklet az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozathoz

Alcím szám

Alcím név

Támogatási cél

Támogatási összeg (Ft)

1.

Pásztó Város Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

50 000 000

2.

Tiszavasvári Város Önkormányzata feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer bővítése

30 000 000