• Tartalom
Oldalmenü

1516/2019. (IX. 4.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról

2019.09.04.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Magyarország 2019. évi központi költségvetésének címrendjét 2019. szeptember 5-ei fordulónappal az 1. melléklet szerint módosítja;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. szeptember 5.

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjanak a Magyar Államkincstárnál

a) az előző években keletkezett költségvetési maradványok előirányzatosításáról,

b) az azonosítás alatt álló kiadások és bevételek megfelelő intézményi, illetve fejezeti kezelésű előirányzatra és azon belül rovatmélységű előirányzatra történő besorolásáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen az 1. pont szerinti címrendi változás 2019. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről, és egyidejűleg – az emberi erőforrások minisztere adatszolgáltatása alapján – az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetéséről;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2019. szeptember 5.

4. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – 2020. január 1-jei fordulónappal – a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének címrendjét a 2. melléklet szerint módosítja;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2020. január 3.

5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen a 4. pont szerinti címrendi változás 2020. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2020. január 3.

1. melléklet az 1516/2019. (IX. 4.) Korm. határozathoz

2019. évi megosztásra nem kerülő előirányzatok átrendezésének végrehajtásához

ÁHT-T

Új címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím-
csoport

Jogcím

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím-
csoport

Jogcím

227942

17

14

00

00

00

Egyetemek, főiskolák

20

05

00

00

00

 

17

20

67

00

00

Felsőoktatási feladatok

 

 

 

 

 

333795

17

20

67

01

00

Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

20

20

02

02

00

302891

17

20

67

02

00

Felsőoktatás speciális feladatai

20

20

03

01

00

340639

17

20

67

03

00

Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap

20

20

03

04

00

348651

17

20

67

04

00

Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen

20

20

03

05

00

353795

17

20

67

05

00

Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok

20

20

03

06

00

375262

17

20

67

06

00

Szegedi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése

20

20

03

07

00

295002

17

20

67

07

00

Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása

20

20

05

18

01

302913

17

20

67

08

00

Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok

20

20

08

01

00

302924

17

20

67

09

00

Európai uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok

20

20

08

02

00

338328

17

20

67

10

00

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása

20

20

11

17

00

343406

17

20

67

11

00

MOME-Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása

20

20

25

15

00

380362

17

20

67

12

00

Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása

20

20

25

52

00

295357

17

20

67

13

00

Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért

20

20

26

01

02

2. melléklet az 1516/2019. (IX. 4.) Korm. határozathoz

2020. évi megosztásra nem kerülő előirányzatok átrendezésének végrehajtásához

ÁHT-T

Új címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím-csoport

Jogcím

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím-csoport

Jogcím

227942

17

14

00

00

00

Egyetemek, főiskolák

20

05

00

00

00

 

17

20

67

00

00

Felsőoktatási feladatok

 

 

 

 

 

333795

17

20

67

01

00

Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

20

20

02

02

00

302891

17

20

67

02

00

Felsőoktatás speciális feladatai

20

20

03

01

00

348651

17

20

67

04

00

Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen

20

20

03

05

00

353795

17

20

67

05

00

Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok

20

20

03

06

00

295002

17

20

67

07

00

Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása

20

20

05

18

01

302913

17

20

67

08

00

Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok

20

20

08

01

00

302924

17

20

67

09

00

Európai uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok

20

20

08

02

00

380362

17

20

67

12

00

Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása

20

20

25

52

00

295357

17

20

67

13

00

Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért

20

20

26

01

02