• Tartalom
Oldalmenü

1536/2019. (IX. 18.) Korm. határozat

a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola fejlesztéséről

2019.09.18.

A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében

1. egyetért a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola fejlesztésének (a továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával a Győr belterület, 4016 helyrajzi számú ingatlanon;

2. egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek

a) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7) és (8) bekezdésében foglaltakkal összhangban Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát mint a Beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosát illetik meg térítésmentesen,

b) a Győri Szakképzési Centrum vagyonkezelésébe kerüljenek;

3. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 358 070 849 forintban határozza meg;

4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 3. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások cím 4. Programszerű magasépítési beruházások alcímének a 3. Tanterem beruházások jogcímcsoporttal, valamint azon belül a 2. Beruházás megvalósítás jogcímmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

5. a 3. pont szerinti összeg 2019. évi részének finanszírozása érdekében az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 93 376 529 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2020. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során a felmerülés ütemében

7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal létrejött támogatási jogviszonyok lezárásáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2020. február 29.

1. melléklet az 1536/2019. (IX. 18.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2019.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név


Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcím

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

XX.

Emberi Erőforrások Minisztériuma

20

Fejezeti kezelésű előirányzatok

25

Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

340417

51

Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása

K6

Beruházások

-93 376 529

XLIII.

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

3

Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások

4

Programszerű magasépítési beruházások

3

Tanterem beruházások

381973

2

Beruházás megvalósítás

K6

Beruházások

93 376 529

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám


Cím
szám


Alcím
szám


Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név


Cím
név


Alcím
név


Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államház-
tartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám


Alcím
szám


Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név


Cím
név


Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

XX.

Emberi Erőforrások Minisztériuma

20

Fejezeti kezelésű előirányzatok

25

Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

340417

51

Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása

-93 376 529

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

Magyar Államkincstár 1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

teljesítésarányos

 

 

 

egyéb:

 

azonnal

93 376 529

 

93 376 529

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.