• Tartalom
Oldalmenü

1547/2019. (IX. 25.) Korm. határozat

a Váci és Pápai Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének megvalósításáról1

2019.09.25.

A Kormány

1. egyetért

a) a Pápai Tankerületi Központ fenntartásában működő Türr István Gimnázium és Kollégium (8500 Pápa, Fő u. 10.) infrastrukturális fejlesztésének kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével, és jóváhagyja a fejlesztés koncepcióját,

b) a Váci Tankerületi Központ fenntartásában működő Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium (2600 Vác, Március 15. tér 6.) infrastrukturális fejlesztésének előkészítésével, és jóváhagyja a fejlesztés koncepcióját;

2. az 1. pont a)–b) alpontja szerinti fejlesztések előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert jelöli ki, az emberi erőforrások minisztere bevonásával;

3. az 1. pont a)–b) alpontja szerinti fejlesztések 7. és 12. pont szerinti előkészítési fázisainak megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki;

4. egyetért azzal, hogy az 1. pont a) alpontja szerinti fejlesztés keretében létrejövő vagyonelemek

a) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7)–(8) bekezdésében foglaltakkal összhangban Pápa Város Önkormányzatát mint a fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosát illetik meg térítésmentesen,

b) a Pápai Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerüljenek;

5. egyetért azzal, hogy az 1. pont b) alpontja szerinti fejlesztés keretében létrejövő vagyonelemek a Váci Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerüljenek;

6. az 1. pont a) alpontja szerinti fejlesztés előkészítése érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét összesen 243 994 000 forintban határozza meg;

7. az 1. pont a) alpontja szerinti fejlesztésnek a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdés c), e), l), n), o) és p) pontja szerinti, 2019. évi pénzügyi teljesítéssel érintett előkészítési fázisaira összesen 37 675 000 forintot biztosít a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2020. október 31. napjáig kell megvalósítani;

8. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 3. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások cím, 3. Egyedi magasépítési beruházások alcímet a 9. A pápai Türr István Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése jogcímcsoporttal, valamint a jogcímcsoporton belül az 1. Beruházás előkészítés jogcímmel egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

9. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1. pont a) alpontja szerinti fejlesztés előkészítési feladatainak finanszírozása érdekében 37 675 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 3. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások cím, 3. Egyedi magasépítési beruházások alcím, 9. A pápai Türr István Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése jogcímcsoport, 1. Beruházás előkészítés jogcím javára, az 1. melléklet szerint, az elszámolás és a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2019. december 31.

10. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert és a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 6. pont szerinti összeg 2020. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv2.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv2. 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet javára;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a 2020. központi költségvetés végrehajtása során a felmerülés ütemében

11. az 1. pont b) alpontja szerinti fejlesztés előkészítése érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét összesen 240 641 000 forintban határozza meg;

12. az 1. pont b) alpontja szerinti fejlesztésnek a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés c), e), l), n), o) és p) pontja szerinti, 2019. évi pénzügyi teljesítéssel érintett előkészítési fázisaira összesen 22 421 000 forintot biztosít a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2020. október 31. napjáig kell megvalósítani;

13. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 3. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások cím, 3. Egyedi magasépítési beruházások alcímet a 10. A váci Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium infrastrukturális fejlesztése jogcímcsoporttal, valamint a jogcímcsoporton belül az 1. Beruházás előkészítés jogcímmel egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

14. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1. pont b) alpontja szerinti fejlesztés előkészítési feladatainak finanszírozása érdekében 22 421 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 3. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások cím, 3. Egyedi magasépítési beruházások alcím, 10. A váci Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium infrastrukturális fejlesztése jogcímcsoport, 1. Beruházás előkészítés jogcím javára, az 1. melléklet szerint, az elszámolás és a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2019. december 31.

15. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 11. pont szerinti összeg 2020. évi részének rendelkezésre állásáról a Kvtv2. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv2. 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet javára;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a 2020. központi költségvetés végrehajtása során a felmerülés ütemében

16. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy

a) készítsen jelentést a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében a 7. és 12. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a felhasznált forrás összegéről,

Felelős: a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2020. november 30.

b) az 1. pont a)–b) alpontja szerinti fejlesztések megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárások eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a fejlesztések megvalósításáról, a kivitelezésekhez kapcsolódó kötelezettségvállalási összegek és a kifizetések ütemezésének, továbbá az emberi erőforrások minisztere közreműködésével az üzemeltetési költségek, illetve a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja szerinti vagyonkezelőre, üzemeltetőre, illetve használóra vonatkozó javaslat bemutatásával.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a fejlesztések megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárásokat követően

1. melléklet az 1547/2019. (IX. 25.) Korm. határozathoz

XV. Pénzügyminisztérium

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2019.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLIII.

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Egyedi magasépítési beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

A pápai Türr István Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

382006

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Beruházás előkészítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

37 675 000

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

A váci Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium infrastrukturális fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

382028

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Beruházás előkészítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

22 421 000

 

 

 

 

XV.

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Központi tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375739

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Beruházás Előkészítési Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-60 096 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) -időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

 

 

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II.n.év

III.n.év

IV.n.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítésarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

 

 

egyéb:

 

azonnal

60 096 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 096 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A határozatot az 1242/2020. (V. 18.) Korm. határozat 14. pontja visszavonta 2020. május 18. napjával.