• Tartalom

16/2019. (VI. 28.) ITM rendelet

a hajózási tevékenység folytatásának egyes feltételeiről

2019.11.01.

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §1 Belföldi forgalomban személyhajó és áruszállító hajó, továbbá komp és gazdasági célból üzemeltetett egyéb vízi jármű 2019. június 30-án érvényes hajó-felelősségbiztosítási szerződésének 2020. február 1-jét követően kell megfelelnie a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvényben (a továbbiakban: Vkt.) meghatározott, a szerződésen kívüli kárra érvényes hajó-felelősségbiztosítási szerződésre vonatkozó feltételeknek. A 2019. június 30-án érvényes hajó-felelősségbiztosítási szerződés 2020. január 31-ig a biztosító részéről nem mondható fel arra hivatkozással, hogy az nem felel meg a szerződésen kívüli kárra érvényes hajó-felelősségbiztosítási szerződés Vkt.-ban meghatározott feltételeinek.

2. § Ez a rendelet 2019. június 30-án lép hatályba.

1

Az 1. § a 40/2019. (X. 31.) ITM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére