• Tartalom
Oldalmenü

1670/2019. (XI. 29.) Korm. határozat

a Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

2021.06.30.

A Kormány

1. egyetért a Semmelweis Egyetem vagyonkezelésében lévő Budapest IX. kerület, 37192 helyrajzi számú, természetben az 1091 Budapest, Üllői út 93. szám alatt elhelyezkedő II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központ létrehozására irányuló fejlesztési koncepcióval és az annak megfelelő, a Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet jelenlegi épületének részbeni átalakításához, valamint egy új épület kialakításához szükséges beruházások (a továbbiakban együtt: Beruházás) előkészítésével;

2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert jelöli ki;

3. egyetért azzal, hogy a Beruházás 6. pont szerinti előkészítési fázisait a Beruházási Ügynökség valósítsa meg a Semmelweis Egyetem közreműködésével;

4. a Beruházás során létrejövő vagyonelemek vagyonkezelőjének a Semmelweis Egyetemet jelöli ki;

5. a Beruházás előkészítése érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét összesen 698 000 000 forintban határozza meg;

6.1 a Beruházás Előkészítési Alap terhére a Beruházás megvalósíthatósági tanulmányának, tervezési programjának, költség- és időkalkulációjának, jóváhagyási tervének, engedélyezési és kivitelezési dokumentációjának elkészítésére, valamint az engedélyeztetés lefolytatására összesen 698 000 000 forintot biztosít azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2021. október 30-ig kell megvalósítani;

7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 2019. évi Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 3. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások cím, 3. Egyedi magasépítési beruházások alcímet a 14. Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központ jogcímcsoporttal és azon belül az 1. Beruházás előkészítés jogcímmel egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

8. felhívja a pénzügyminisztert és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az elszámolási és a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel – gondoskodjon a 6. pont szerinti összeg 2020. évi pénzügyi teljesítéssel érintett részének 488 600 000 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: 2020. évi Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a 2020. évi Kvtv. 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet javára;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2020. január 31.

Az elszámolás és a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2020. december 31.

9. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 6. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésre állásáról a 2021. évi központi költségvetés Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során

10. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy

a)2

b) a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének bemutatásával;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően

11. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az üzemeltetési költségek és az üzemeltetési koncepció bemutatása érdekében készítsen előterjesztést a Kormány részére;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 10. pont b) alpontja szerinti előterjesztés elfogadása esetén, az elfogadást követően azonnal

12. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet jelenlegi épülete átalakításához és a képzés elindításához szükséges eszközbeszerzésekhez, valamint a megvalósítás folyamán a működés folyamatos fenntartásához a 2019. év folyamán 100 000 000 forint forrás biztosításáról a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím javára.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

1

A 6. pont az 1416/2021. (VI. 30.) Korm. határozat 1. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 10. pont a) alpontját a Kormány az 1416/2021. (VI. 30.) Korm. határozat 2. pontjával visszavonta.