• Tartalom
Oldalmenü

1672/2019. (XII. 4.) Korm. határozat

a kárpátaljai Magyar Házak program bővítéséről

2020.02.17.

A Kormány

1. egyetért

a) a kárpátaljai Magyar Házak program bővítésével, továbbá egyetért a kárpátaljai épített szellemi örökség megóvásával annak érdekében, hogy az ukrajnai szórvány- és tömbmagyarság kulturális alapokon nyugvó közösségformálása méltó keretet kaphasson,

b) a kiemelt külhoni ingatlanstratégiai célok megvalósítása érdekében az 1. melléklet szerinti kárpátaljai ingatlanok teljes körű fejlesztésének támogatásával;

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja (Закарпатська область) együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos bevonásával – tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. pont szerinti kiemelt külhoni ingatlanstratégiai célok elérése érdekében;

Felelős:    Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja (Закарпатська область) együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos bevonásával

Határidő:    2020. december 31.

3.1

4.2 az 1. pont szerinti célok megvalósítása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon a 2020. évben – a kifizetésekhez kapcsolódó kincstári díjakkal együtt – 596 908 845 forint rendelkezésre állásáról, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 7. A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 1. Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése jogcímcsoporton;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 3. pont szerinti címrend-kiegészítést követően, a felmerülés ütemében

5.3 felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 4. pont szerinti központi költségvetési forrás terhére, az 1. pontban foglalt kiemelt külhoni ingatlanstratégiai célok megvalósítása céljából az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében tőkeemelést hajtson végre.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 4. pont szerinti forrás biztosítását követően azonnal

1. melléklet az 1672/2019. (XII. 4.) Korm. határozathoz

Sorszám

A kárpátaljai Magyar Házak program bővítése

1.

Beregszászi ingatlanok fejlesztése:
II. Rákóczi Ferenc tér 6/1/1., 6/1/2., 6/1/5., 6/2., 6/5. szám alatti ingatlan

2.

Munkácsi Mihály Közösségi Ház fejlesztése
Munkács, Jaroszlav Mudroho utca 10. szám

1

A 3. pontot az 1045/2020. (II. 17.) Korm. határozat 1. pontja visszavonta.

2

A 4. pont az 1045/2020. (II. 17.) Korm. határozat 2. pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 5. pont az 1045/2020. (II. 17.) Korm. határozat 3. pontja szerint módosított szöveg.