• Tartalom
Oldalmenü

1710/2019. (XII. 11.) Korm. határozat

a Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges bontási, megszüntetési és ahhoz kapcsolódó egyéb, a kivitelezést megelőző munkálatok elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról

2020.10.06.

A Kormány a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1242/2019. (IV. 30.) Korm. határozat 5. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében

1. egyetért a Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges bontási, megszüntetési és ahhoz kapcsolódó egyéb, a kivitelezést megelőző munkálatok elvégzésével (a továbbiakban: Beruházás) az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 38093 és 38086/78 helyrajzi számú ingatlanokon;

2.1 a Beruházás megvalósításához a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 7 821 364 637 forintban határozza meg;

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: 2020. évi Kvtv.) 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetnek az 1. Egyedi magasépítési beruházások címmel és azon belül az 1. Nemzeti Atlétikai Központ megvalósítása alcímmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2020. január 10.

4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg rendelkezésre állásáról a 2020. évi Kvtv. 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások cím, 1. Nemzeti Atlétikai Központ megvalósítása alcím javára;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon az 1. pont szerinti ingatlanok vonatkozásában a Beruházási Ügynökségnél felmerülő üzemeltetési költségek fedezetéül 13 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a 2020. évi Kvtv. 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetben.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

1

A 2. pont az 1642/2020. (X. 5.) Korm. határozat 2. pontja szerint módosított szöveg.