• Tartalom
Oldalmenü

1737/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program keretében megvalósuló civil programelem – civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatásáról

2020.02.12.

A Kormány

1. egyetért a Magyar Falu Program keretében megvalósuló civil program elemeként a civil közösségi tevékenységek és azok végzése feltételeinek támogatásával;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoportnak a 3. Magyar Falu Program civil szervezetek támogatása jogcímmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2020. január 10.

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében gondoskodjon – a kifizetésekhez kapcsolódó kincstári díjak nélkül – 5 000 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 3. Magyar Falu Program civil szervezetek támogatása jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a 2020. évben, a felmerülés ütemében

4.1 felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos bevonásával az 1. pont szerinti civil programelem megvalósulása érdekében – a pályázati rendszeren belül megvalósuló támogatás esetén – lebonyolító szerv bevonásával gondoskodjon a pályázati felhívások kiírásáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos

Határidő: a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

5.2 felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos bevonásával – vizsgálja meg a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság lebonyolító szervként a pályázati eljárásba történő bevonásának feltételeit, legfeljebb a 3. pontban meghatározott költségvetési összeg 6%-át kitevő szolgáltatási ellenérték meghatározásával.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos

Határidő: azonnal

1

A 4. pont az 1028/2020. (II. 12.) Korm. határozat a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 5. pont az 1028/2020. (II. 12.) Korm. határozat b) pontja szerint módosított szöveg.