• Tartalom
Oldalmenü

1772/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

a Hevesi tanuszoda építéséről

2020.12.22.

A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében

1. egyetért a Hevesi tanuszoda (a továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Heves belterület 1213/6 helyrajzi számú ingatlanon, azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe kerüljenek;

2.1 a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 893 171 166 forintban határozza meg;

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások címnek a 4. Tanuszoda fejlesztések megvalósítása alcímmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2020. január 10.

4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2020. évi részének rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások cím, 4. Tanuszoda fejlesztések megvalósítása alcím javára;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésére állásáról a központi költségvetés Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során

6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal fennálló támogatási jogviszony lezárásáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2020. február 29.

1

A 2. pont az 1978/2020. (XII. 22.) Korm. határozat 1. pontja szerint módosított szöveg.