• Tartalom

2/2019. (V. 17.) KKM rendelet

2/2019. (V. 17.) KKM rendelet

az Információs Hivatalra vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2019.05.19.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont f) alpontjában és 342/A. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/A. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. és a 4. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím, valamint az 1. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 1. pontjában és 342/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont f) alpontjában és 342/A. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/A. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont f) alpontjában és 342/A. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/A. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 2/1994. (IX. 20.) TNM rendelet módosítása

1–9. §2

2. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjait megillető kiegészítő egészségügyi szolgáltatásokról szóló 8/2001. (XII. 13.) TNM rendelet módosítása

10–11. §3

3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál történő végrehajtásáról szóló 4/2008. (XII. 31.) TNM rendelet hatályon kívül helyezése

12. §4

4. A Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása alatt álló Információs Hivatalnál
foglalkoztatott közalkalmazottak részére polgári hírszerzési ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 18.) MvM rendelet hatályon kívül helyezése

13. §5

5. Az Információs Hivatal állománytáblázatának elkészítésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 31/2015. (VI. 30.) MvM rendelet módosítása

14–18. §6

6. Az Információs Hivatal alkalmazottainak lakáscélú munkáltatói kölcsönéről szóló
36/2015. (VII. 22.) MvM rendelet módosítása

19–27. §7

7. Az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról, a méltatlanná válás és a szolgálatképes állapot megállapításának szabályairól, valamint a szolgálati nyugdíjasok egyenruha és rendfokozat viseléstől való eltiltásáról szóló 28/2016. (X. 19.) MvM rendelet módosítása

28–31. §8

8. Az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a folyósítás és költségtérítés szabályairól szóló 30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet módosítása

32–35. §9

9. Az Információs Hivatal hivatásos állományával összefüggő szociális és kegyeleti gondoskodás rendjéről szóló 32/2017. (XI. 28.) MvM rendelet módosítása

36. §10

10. Záró rendelkezések

37. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2019. (V. 17.) KKM rendelethez11

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. május 20. napjával.

2

Az 1–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 10–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 14–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 19–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 28–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 32–35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére