• Tartalom

23/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet

23/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2019. évi mértékéről1

2019.08.20.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2a) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építőipari rezsióradíj 2019. évre meghatározott, általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 3696 forint/óra.

2. § A minimális építőipari rezsióradíj egyes költségnemeire vonatkozó értékeket az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

4. § (1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

5. §2

1. melléklet a 23/2019. (VIII. 14.) ITM rendelethez

A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei

 

A

B

1.

Megnevezés

A vállalkozások előző évi tényadataiból egy munkaórára számított érték
(Ft/óra)

2.

Alapbér [2019. évben havi 195 000 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és 174 munkaórával számolva]

1 121

3.

Pótlékok, kiegészítő fizetés

223

4.

Foglalkoztatói járulékok:
– Szociális hozzájárulási adó 17,5%
– Szakképzési hozzájárulás 1,5%

235
20

5.

Szállásköltség

14

6.

Csoportos személyszállítás

222

7.

Védőruha, védőfelszerelés

15

8.

Munkahelyi szociális szolgáltatás

54

9.

Munkaegészségügyi szolgáltatás

70

10.

Munkavédelmi költség

22

11.

Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége

755

12.

Rezsianyag, munkahelyi energiaköltség

44

13.

Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége

9

14.

Szerszámhasználat

16

15.

Értékcsökkenési leírás

60

16.

Nyomtatvány, írószer

3

17.

Postaköltség

2

18.

Telefonköltség

4

19.

Bankköltség

14

20.

Egyéb szolgáltatás:
– minőségbiztosítás, környezetvédelem

2

21.

Kötelező adó, járulék:
– iparűzési adó 2%
– innovációs járulék 0,3%

81
1

22.

Biztosítások

11

23.

2–22. Összesen

2 998

24.

Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján)

85,63%

25.

Improduktív órák költsége
[23. sor összesen × (1,00 – 0,8563)]

431

26.

Veszteségidő aránya

6,50%

27.

Veszteségidő költsége
(23. sor összesen × 0,065)

195

28.

Elvárt eredmény

2,00%

29.

Elvárt eredmény értéke
(23. + 25. + 27. sor összesen × 0,02)

72

30.

Mindösszesen (23. + 25. + 27. + 29. sor)

3 696

1

A rendeletet a 17/2020. (VI. 12.) ITM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte 2020. június 17. napjával.

2

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére