• Tartalom

27/2019. (VI. 28.) ORFK utasítás

27/2019. (VI. 28.) ORFK utasítás

az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság létrehozására tekintettel egyes ORFK utasítások módosításáról1

2019.07.01.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján egyes ORFK utasításoknak az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság létrehozásával összefüggésben történő módosítására kiadom az alábbi utasítást:
1. A közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól szóló 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás módosítása
1. A közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól szóló 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 117. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„117. Amennyiben a baleset során külföldi személy hunyt el, avagy szenvedett olyan sérülést, amely miatt kórházi ellátásban részesül, az érintett külképviselet, valamint az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság haladéktalan értesítése érdekében azonnal, írásban – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 4. mellékletében foglalt adattartalommal – tájékoztatni kell a TIK-et.”
2. A multikulturális környezetben végrehajtott rendőri intézkedésekről szóló 27/2011. (XII. 30.) ORFK utasítás módosítása
2. A multikulturális környezetben végrehajtott rendőri intézkedésekről szóló 27/2011. (XII. 30.) ORFK utasítás
a) 7. pontjában az „a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész helyébe az „az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság” szöveg;
b) 26. pontjában a „szakközépiskolák” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumok” szöveg
lép.
3. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai,
egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása
3. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 57/2013. ORFK utasítás) 90. és 91. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„90. A konzuli képviseletet, valamint az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságot a TIK tájékoztatja a nem magyar állampolgár
a) rendkívüli halálesetéről;
b) halálos kimenetelű vagy súlyos személyi sérüléssel járó közlekedési balesetéről.
91. A TIK a 90. pontban meghatározott kötelezettségét az esemény tudomására jutását követően, legkésőbb 24 órán belül a 4. mellékletben szereplő adatlap kitöltésével teljesíti. Az adatlapot e-mailben küldi meg a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Főosztálya által összeállított adatbázisban szereplő címre, valamint az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak. A kitöltött és megküldött adatlapokat a TIK (fő)osztályvezetője külön iktatószám alatt, az iratkezelésre vonatkozó szabályok szerint kezeli.”
4. Az 57/2013. ORFK utasítás 1. melléklet 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. Közösség elleni uszítást (Btk. 332. §) és nemzeti jelkép megsértését (Btk. 334. §).
22. A. A közösség tagja elleni erőszakot (Btk. 216. §).
22 „R” Közösség elleni uszítás, nemzeti jelkép megsértése
22 A „K” A közösség tagja elleni erőszak”
5. Az 57/2013. ORFK utasítás 2. pont k) alpontjában az „a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság” szöveg lép.
6. Az 57/2013. ORFK utasítás 4. mellékletének címében a „konzuli képviselet” szövegrész helyébe a „konzuli képviselet, valamint az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság” szöveg lép.
4. A Rendőrség őrzött szállásainak szolgálati szabályzatáról és a menekültügyi őrzött befogadó központokban végrehajtandó rendőrségi feladatokról szóló 21/2014. (VII. 4.) ORFK utasítás módosítása
7. A Rendőrség őrzött szállásainak szolgálati szabályzatáról és a menekültügyi őrzött befogadó központokban végrehajtandó rendőrségi feladatokról szóló 21/2014. (VII. 4.) ORFK utasítás 2. pont j) alpontjában az „a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság” szöveg lép.
5. A rendkívüli halál esetén követendő rendőri eljárásról szóló 24/2014. (VII. 11.) ORFK utasítás módosítása
8. A rendkívüli halál esetén követendő rendőri eljárásról szóló 24/2014. (VII. 11.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 24/2014. ORFK utasítás) 70. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„70. Nem magyar állampolgár rendkívüli halálának bekövetkezéséről az illetékes konzuli képviselet, valamint az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság haladéktalan értesítése érdekében az ügyben eljáró rendőri szerv azonnal, írásban – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 4. mellékletében foglalt adattartalommal – tájékoztatja a tevékenység-irányítási központot.”
9. Hatályát veszti a 24/2014. ORFK utasítás 10. pontja.
6. A Határforgalom-ellenőrzési Szabályzatról szóló 24/2015. (X. 15.) ORFK utasítás módosítása
10. A Határforgalom-ellenőrzési Szabályzatról szóló 24/2015. (X. 15.) ORFK utasítás
a) 267. pontjában az „a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (a továbbiakban: BMH)” szövegrész helyébe az „az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság” szöveg;
b) 268. pontjában az „a BMH” szövegrész helyébe az „az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság” szöveg
lép.
7. A külföldiek légi úton történő kitoloncolásának végrehajtásáról szóló 29/2016. (XI. 10.) ORFK utasítás módosítása
11. A külföldiek légi úton történő kitoloncolásának végrehajtásáról szóló 29/2016. (XI. 10.) ORFK utasítás
a) 22. pontjában az „a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a továbbiakban: BÁH)” szövegrész helyébe az „az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság” szöveg;
b) 33. pontjában, 46. pont i) alpontjában a „BÁH” szövegrész helyébe az „Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság” szöveg;
c) 59. pontjában az „a BÁH Idegenrendészeti Igazgatóság Kényszerintézkedési és Kiutaztatási Osztály (a továbbiakban: BÁH KKO)” szövegrész helyébe az „az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság” szöveg, a „BÁH ügyelete” szövegrész helyébe az „az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság ügyelete” szöveg, a „Főügyelet” szövegrész helyébe a „Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti Főosztály Ügyeleti Osztály” szöveg;
d) 62. pontjában az „A BÁH” szövegrész helyébe az „Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság” szöveg;
e) 64. pontjában az „a BÁH” szövegrész helyébe az „az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság” szöveg, az „a BÁH KKO-t” szövegrész helyébe az „az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságot” szöveg
lép.
8. A Járőr- és Őrszolgálati Szabályzatról szóló 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás módosítása
12. A Járőr- és Őrszolgálati Szabályzatról szóló 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás 8. mellékletében
a) a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság” szöveg;
b) a „BMH” szövegrész helyébe az „OIF” szöveg
lép.
9. Az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás módosítása
13. Az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás 1. függelék 610. pontjában az „a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak” szövegrész helyébe az „az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak” szöveg lép.
10. A turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtásáról szóló 11/2018. (V. 4.) ORFK utasítás módosítása
14. A turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtásáról szóló 11/2018. (V. 4.) ORFK utasítás 10. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az RFK-k – a fokozott ellenőrzés céljától függően – összehangolják)
b) az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság”
(vezetőivel a feladatok végrehajtását.)
11. Az illegális migrációval összefüggő jogsértések kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 36/2018. (VI. 27.) ORFK utasítás módosítása
15. Az illegális migrációval összefüggő jogsértések kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 36/2018. (VI. 27.) ORFK utasítás 40. pontjában az „a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatallal” szövegrész helyébe az „az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósággal” szöveg lép.
12. Záró rendelkezések
16. Ez az utasítás 2019. július 1-jén lép hatályba.
17. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1

Az utasítás a 17. pont alapján hatályát vesztette 2019. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére