• Tartalom
Oldalmenü

2019. évi XXIX. törvény

a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról1

2019.04.19.

1–4. §2

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. április 2-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. április 10. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. április 20. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.