• Tartalom

3/2019. (I. 24.) ORFK utasítás

3/2019. (I. 24.) ORFK utasítás

a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosításáról1

2019.01.27.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:
1. A körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 10. pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. A rendőrség a HERMON-ban rögzített körözési adatok, a Schengeni Információs Rendszer (a továbbiakban: SIS II) jelzései, illetőleg az Interpol Magyar Nemzeti Iroda által továbbított adatok alapján az adott körözési eljárás állásának megfelelő időben, késedelem nélkül”
2. Az Utasítás 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. A Körtv. 24. § (6) bekezdése alapján az eltűnt személy felkutatására irányuló intézkedések során a körözési eljárást folytató rendőri szerv az eltűnt által használt mobiltelefon száma vonatkozásában, figyelemmel az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényre – indokolt esetben haladéktalanul –, gondoskodik a készülék helymeghatározási, hívásforgalmi és előfizetői (vásárlói) adatainak a hírközlési szolgáltatótól történő beszerzéséről.”
3. Az Utasítás 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. Körözési akció (a továbbiakban: K akció) elrendelhető, ha
a) terhelt őrizetből, letartóztatásból, bűnügyi felügyeletből, előzetes kényszergyógykezelésből vagy büntetés-végrehajtási intézetből szökött meg;
b) a keresett személy fegyverrel rendelkezik;
c) a keresett személy által elkövetett vagy tervezett bűncselekmény súlya, illetőleg az elkövetett bűncselekmények száma vagy az érintett személyiségében rejlő veszély a kiemelt intézkedést indokolja.”
a) 6. pontjában a „Robotzsaru rendszer” szövegrész helyébe a „Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer (a továbbiakban: Robotzsaru rendszer)” szöveg;
b) 11. pontjában a „körözés elrendelése előtt” szövegrész helyébe a „körözés elrendelése előtt legfeljebb nyolc órával végrehajtott” szöveg;
c) 13. és 17. pontjában a „megfelelő végrehajtásával” szövegrész helyébe a „megfelelő – az adott ügyhöz mérten célszerű, célhoz kötött és kockázatelemzésen alapuló – végrehajtásával” szöveg;
d) 16. pontjában a „kibocsátása előtt” szövegrész helyébe a „kibocsátása előtt legfeljebb nyolc órával végrehajtott” szöveg;
e) 22. pontjában a „megkeresi a NEBEK” szövegrész helyébe a „megkeresi a NEBEK-et” szöveg;
f) 35. pontjában a „48 órán” szövegrész helyébe a „2 munkanapon”, az „az ORFK bűnügyi főigazgatójának” szövegrész helyébe az „a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettesnek” szöveg
lép.
5. Ez az utasítás a közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.
6. Hatályát veszti az Utasítás
a) 4. pontja;
b) 17. pont b) alpontjában a „lehetőség szerint” szövegrész;
c) 41/A. pont c) alpontja.
7. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1

Az utasítás a 7. pont alapján hatályát vesztette 2019. január 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére