• Tartalom

332/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

332/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról1

2020.01.02.

A Kormány

a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–5. §2

6. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2020. január 3. napjával.

2

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére