• Tartalom

356/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszútávon fenntartható kezelésére elnevezésű, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program által támogatott projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2019.12.24.

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. melléklet szerinti ingatlanokon, illetve az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon megvalósuló, a Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszútávon fenntartható kezelésére elnevezésű projekttel (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi eljárás kivételével – nyolc nap.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó, valamint a hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárások ügyintézési határideje – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági eljárása kivételével, illetve ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – tizenöt nap.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 356/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Beruházás által érintett ingatlanok

 

A

B

1.

A település megnevezése

A Beruházás megvalósításának helyszíne (helyrajzi szám)

2.

Ábrahámhegy

272

3.

Badacsonytördemic

014

4.

Badacsonytördemic

016

5.

Balatonederics

096

6.

Balatonederics

0104

7.

Balatonederics

0105

8.

Balatonederics

0107

9.

Balatonederics

0111

10.

Balatonederics

0112

11.

Balatonederics

0114

12.

Balatonederics

0115

13.

Balatonederics

0116

14.

Balatonederics

0117

15.

Balatonederics

0118

16.

Balatonederics

0119

17.

Balatonederics

0120

18.

Balatonederics

0121

19.

Balatonederics

0122

20.

Balatonederics

0123

21.

Balatonederics

0124

22.

Balatonederics

0125

23.

Balatonederics

0126

24.

Balatonederics

0129

25.

Balatonederics

0130

26.

Balatonederics

0131

27.

Balatonederics

0132/1

28.

Balatonederics

0132/2

29.

Balatonederics

0132/3

30.

Balatonederics

0133/1

31.

Balatonederics

0133/2

32.

Balatonederics

0136/1

33.

Balatonederics

0136/2

34.

Balatonederics

0137/1

35.

Balatonederics

0137/2

36.

Balatonederics

0140/1

37.

Balatonederics

0140/2

38.

Balatonederics

0141

39.

Balatonederics

0144/1

40.

Balatonederics

0145/1

41.

Balatonederics

0145/2

42.

Balatonederics

0149/3

43.

Balatonederics

0150

44.

Balatonfüred

010/1

45.

Balatonfüred

010/2

46.

Balatonfüred

64/9

47.

Balatonmagyaród

073/10

48.

Hegymagas

05/1

49.

Hegymagas

05/2

50.

Hegymagas

06/3

51.

Keszthely

0380

52.

Keszthely

0384/1

53.

Kisapáti

024

54.

Lovas

09

55.

Nemesvita

025/7

56.

Nemesvita

026

57.

Nemesvita

027

58.

Nemesvita

058

59.

Nemesvita

070/2

60.

Nemesvita

083/1

61.

Örvényes

02/4

62.

Örvényes

012/3

63.

Örvényes

260/1

64.

Paloznak

0731

65.

Paloznak

0846

66.

Paloznak

0849

67.

Paloznak

0856

68.

Paloznak

0865

69.

Raposka

08/1

70.

Raposka

08/2

71.

Raposka

09/1

72.

Raposka

011

73.

Raposka

013/1

74.

Raposka

013/2

75.

Raposka

014/10

76.

Raposka

015

77.

Raposka

016/1

78.

Raposka

023/1

79.

Raposka

023/2

80.

Raposka

025/7

81.

Raposka

025/8

82.

Raposka

026

83.

Raposka

027/3

84.

Raposka

028/7

85.

Raposka

030/2

86.

Raposka

030/3

87.

Raposka

030/4

88.

Raposka

030/5

89.

Raposka

030/7

90.

Siófok

0312/5

91.

Siófok

0313/7

92.

Siófok

0313/8

93.

Siófok

0313/9

94.

Siófok

0316/126

95.

Siófok

7641

96.

Siófok

7832/2

97.

Siófok

7843

98.

Siófok

7845

99.

Szigliget

057

100.

Szigliget

0121/1

101.

Szigliget

0163/1

102.

Szigliget

0177/1

103.

Szigliget

0185/1

104.

Szigliget

0187/2

105.

Szigliget

0188/4

106.

Szigliget

0188/8

107.

Szigliget

0194/3

108.

Szigliget

0229/2

2. melléklet a 356/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. vízügyi- és vízvédelmi hatósági eljárások,

2. környezetvédelmi hatósági eljárások,

3. természetvédelmi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. általános építésügyi hatósági eljárások,

6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

7. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági eljárások,

8. hírközlési hatósági eljárások,

9. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. földmérési hatósági eljárások,

12. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. bányahatósági engedélyezési eljárások,

15. erdővédelmi hatósági eljárások,

16. tűzvédelmi hatósági eljárások,

17. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,

20. azok az 1–19. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. mellékletben felsorolt ingatlanokon tervezett Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

21. az 1–20. pontokban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére