• Tartalom

2019. évi XXXVI. törvény

2019. évi XXXVI. törvény

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról1

2019.07.02.

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1–2. §2

2. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása

3. §3

3. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

4–5. §4

4. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

6. §5

7. §6

8. §7

5. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

9–10. §8

6. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény módosítása

11–18. §9

7. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény módosítása

19. §10

8. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

20. §11

9. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

21–24. §12

10. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

25. §13

11. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

26–28. §14

12. A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény módosítása

29. §15

13. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

30. §16

14. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosítása

31. §17

15. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása

32–33. §18

16. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

34. §19

17. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény módosítása

35. §20

18. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása

36. §21

19. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény módosítása

37. §22

20. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása

38–39. §23

21. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

40–46. §24

22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

47–50. §25

51. §26

23. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

52. §27

24. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

53. §28

25. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

54. §29

26. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

55. §30

27. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása

56. §31

28. Záró rendelkezések

57. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2019. április 15-én lép hatályba.

(2) A 6–8. § 2019. július 1-jén lép hatályba.

58. § E törvény

sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. április 1-jei ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. április 11. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. július 3. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 11–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 21–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 26–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 32–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 38–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 40–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 47–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) és (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A8 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére