• Tartalom

368/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet

368/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet

az önkormányzati fenntartású színházak állami és önkormányzati közös működtetése kezdeményezésének határidejéről

2020.07.24.

A Kormány az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 16. § (4) bekezdésében meghatározott, az önkormányzati fenntartású színházak állami és önkormányzati közös működtetésére irányuló kezdeményezés határideje a kérelmezett közös működtetés megkezdése évének március 1. napja.

1/A. §2 Színház létesítése esetén az 1. § szerinti kezdeményezés a színháznak az Emtv. 7. § (1) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül terjeszthető elő.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §3 E rendeletnek az önkormányzati fenntartású színházak állami és önkormányzati közös működtetése kezdeményezésének határidejéről szóló 368/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 358/2020. (VII. 23.)Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor4 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1

Az 1. § a a 358/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 1/A. §-t a 358/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

4

A hatálybalépés időpontja 2020. július 24.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére